- Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης - http://www.sepeilioupolis.gr -

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ: Για τη μη χορήγηση ή ανανέωση εκπαιδευτικών αδειών.

Posted By ΑΣΕ On Ιουλίου 18, 2012 @ 5:12 μμ In Ανακοινώσεις Τρίτων,ΑΣΕ,Παρατάξεις | No Comments

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού [1] και Αθλητισμού  [1]

Θέμα: Για τη μη χορήγηση ή ανανέωση εκπαιδευτικών αδειών.

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,

τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155

e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr

Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού [1] και Αθλητισμού  [1]

Θέμα: Για τη μη χορήγηση ή ανανέωση εκπαιδευτικών αδειών.

 

 

Με το νόμο 4057/2012 («Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»), αποφασίστηκε η μη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης (μέχρι τις 31.12.2012), στους δημόσιους υπάλληλους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης (άρθρο 146Β – άρθρο ένατο, παρ. 14 του Ν. 4057/2012-ΦΕΚ 54 τ. Α)

Σε εφαρμογή του παραπάνω νόμου εκδόθηκε η εγκύκλιος 78440 / Δ1/10-7-10212 του ΥΠΔΒΜΘόπου αναφέρεται:

«οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΥΠΔΒΜΘ που αφορούν στην αποζημίωση εκπαιδευτικών που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012 επαρκούν μόνο για την κάλυψη τόσο των υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους όσο και των ανεξόφλητων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών … δεν επιτρέπεται η χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης …Για το σχολικό έτος 2012-2013 είναι δυνατή η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών …».

Ουσιαστικά, με το Ν 4057/2012 δεν επιτρέπεται πλέον η χορήγηση νέων εκπαιδευτικών αδειών στους δημόσιους υπάλληλους.

Επιπλέον για τους εκπαιδευτικούς δεν επιτρέπεται ούτε και η ανανέωση παλαιότερων εκπαιδευτικών αδειών για το σχολικό έτος 2012-2013.

Επιτρέπεται μόνο η χορήγηση άδειας αποκλειστικά για την ολοκλήρωση σπουδών (για ένα χρόνο) και μάλιστα χωρίς αποδοχές, δηλαδή με την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευτικός θα δεχτεί να μείνει χωρίς μισθό για ένα ολόκληρο χρόνο.

Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο Παιδείας στερεί τη δυνατότητα από τους εκπαιδευτικούς να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, όπως επιτάσσει η πρόοδος της επιστήμης.

Οι δυνατότητες και οι ανάγκες σήμερα, έτσι όπως καθορίζονται από την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, επιτρέπουν και επιβάλλουν τη συνεχή επιστημονική αναβάθμιση των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από την περιοδική επιμόρφωση όλων των υπηρετούντων με ευθύνη του κράτους και εντός των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Παιδείας τι μέτρα θα πάρει ώστε να εξασφαλιστεί η χορήγηση νέων αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης καθώς και η ανανέωση των υπαρχουσών αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης (όπου είναι απαραίτητο) στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη καταβολή του μισθού τους;

Οι βουλευτές

Σπύρος Χαλβατζής

Γιάννης Γκιόκας

Λιάνα Κανέλλη

Γεώργιος Λαμπρούλης

Θεοδόσης Κωνσταντινίδης


Article printed from Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης: http://www.sepeilioupolis.gr

URL to article: http://www.sepeilioupolis.gr/?p=1044

URLs in this post:

[1] Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού: http://www.minedu.gov.gr/

Copyright © 2014 Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης. All rights reserved.