ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ:ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
www.nipiagogoi.gr

Η πρώτη απόπειρα αξιολόγησης στην εκπαίδευση απέτυχε!

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών δημοσιοποιεί στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας είναι ένα αποτυχημένο και αναξιόπιστο πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόστηκε εσπευσμένα και υλοποιήθηκε με αδιαφανείς διαδικασίες. Βασικός στόχος ήταν, μέσω της απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων και με το πρόσχημα της εκπαιδευτικής πολιτικής των καινοτομιών του «Νέου Σχολείου», η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την ευρύτερη εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση.

Η Πράξη με τίτλο «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Εργου της σχολικής μονάδας -
Διαδιακασία Αυτοαξιολόγησης» στους Άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013, στην αρχή είχε δικαιούχο το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας και στη συνέχεια το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο συνολικός προυπολογισμός και στους τρεις Άξονες προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των 4.849.580€ και οι Νομικές Δεσμεύσεις στο ποσό των 3.881.500€.
Η όλη διαδικασία εποπτευόταν αρχικά από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), το οποίο την εποχή που το ανέλαβε αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Από την επιθεώρηση που διενεργήθηκε από το ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ το 2010 «διαπιστώθηκαν φαινόμενα κακοδιοίκησης. Η έλλειψη Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας είχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ελέγχου των πράξεων και παραλείψεων της διοίκησης, τη σύγχυση αρμοδιοτήτων, τις επιλεκτικές αναθέσεις αυτών σε πρόσωπα στερούμενα θεσμικού και διοικητικού ρόλου, την ανισοκατανομή του φόρτου εργασίας, καθώς και την αδυναμία αξιολόγησης του προσωπικού.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διοικητικής αρρυθμίας αποτελεί επίσης το γεγονός ότι για έξι (6) μήνες το Κ.Ε.Ε. παρέμεινε χωρίς ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και ο διαπιστωθείς μη νόμιμος ορισμός μελών του Δ.Σ.
Το Οικονομικό Τμήμα του Κ.Ε.Ε. αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στο έργο του λόγω της μη στελέχωσής του με μόνιμο προσωπικό. Για την παράλληλη ανάθεση του εν λόγω έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις ανάθεσης έργου, σε εταιρείες και συμβούλους επιχειρήσεων, δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α΄/8.10.1997) και του Π.Δ. 164/19.7.2004 (ΦΕΚ 134/Α/19.7.04) σχετικά με τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων ανάθεσης έργου. Η έκθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την ποινική αξιολόγηση των διαπιστώσεων.».

Στη συνέχεια το ΚΕΕ καταργήθηκε ως ανεξάρτητος φορέας και εντάχθηκε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Το ΙΕΠ ως νεοσύστατος φορέας προερχόμενος από συγχωνευμένους οργανισμούς αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και την επιβίωσή του ως θεσμού. Είναι απίστευτο, αλλά το ΙΕΠ από τον Ιούνιο του 2012 –όταν πέθανε ο πρώην Πρόεδρος A. Δημαράς και παραιτήθηκε το υπόλοιπο ΔΣ, παρέμεινε χωρίς ορισμό Διοικητικού Συμβούλιου ως το τέλος του 2012.
Στην επιστολή παραίτησης των μελών του ΔΣ, αναφέρεται ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη βαθύτατη απογοήτευσή του γιατί ένας φορέας που ιδρύθηκε για να αποτελέσει ανεξάρτητο, ευέλικτο, επιστημονικό σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος θα ενσωμάτωνε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, διαμορφώνεται, έντεκα μήνες αργότερα, με τις πολιτικές πρωτοβουλίες για ανατροπές στον ιδρυτικό νόμο του ΙΕΠ, σε μια ά-νευρη, οριακής νομιμότητας διαχειριστική υπηρεσία.».

Κάτω απ” αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες ξεκίνησε η εφαρμογή της πιλοτικής φάσης του προγράμματος. Όσον αφορά στη διαδικασία, αναφερόταν αρχικά ότι θα γίνει ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καλούσαν σε ενημερωτικές – παιδαγωγικές συναντήσεις τους Δ/ντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς. Στόχος ήταν η επιλογή δύο σχολικών μονάδων από κάθε περιφέρεια Σχολικού Συμβούλου (απ” αυτές που θα εκδήλωναν ενδιαφέρον) για την πιλοτική εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.
Η ΔΟΕ με ανακοίνωσή της (10/5/2010) εξέφρασε την αντίθεσή της στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να επιβάλλει την εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, μιας διαδικασίας που η φιλοσοφία και η πρακτική της μπορεί να αποτελέσει το «δούρειο ίππο για την αξιολόγηση – χειραγώγηση των εκπαιδευτικών» και κάλεσε τους Συλλόγους Διδασκόντων να αρνηθούν να συμμετέχουν στη διαδικασία.
Η αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας ήταν άμεση και ουσιαστική. Παρ΄όλες τις πιέσεις, οι Σύλλογοι Διδασκόντων στα περισσότερα σχολεία της χώρας αρνήθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη συγκεντρωθεί ούτε το ελάχιστο ποσοστό δημόσιων σχολείων που ήταν απαραίτητο για να λειτουργήσει η πιλοτική φάση του προγράμματος.
Υπό την πίεση του χρόνου και των αντιδράσεων επιστρατεύτηκαν στελέχη τα οποία ξεκίνησαν έναν ιδιότυπο αγώνα προκειμένου να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός σχολείων. Στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων η συμμετοχή ήταν πολύ μικρή και ολόκληρες περιφέρειες, όπως η Ήπειρος, δεν αντιπροσωπεύτηκαν στο δείγμα. Κάτω απ” αυτές τις συνθήκες δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Τα χρονικά περιθώρια ήταν ασφυκτικά και για το λόγο αυτό στράφηκαν στα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, μερικά από τα οποία είχαν πάρει νόμιμη άδεια το 2009 (ένα απ” αυτά πήρε το 2010).
Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα η Αττική, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1 1ο Νηπ. Ασπροπύργου
2 Νηπ. Βασιλικών Σαλαμίνας
3 Ιδιωτικό Νηπ. Παπανικολάου Σαλαμίνας
4 Ιδιωτικό Νηπ. Ηλιάδου Σαλαμίνας
5 3ο Νηπ. Γλυφάδας
6 12ο Νηπ. Γλυφάδας
7 12ο Νηπ. Αγίου Δημητρίου
8 ιδιωτικό Νηπ. Ελένη Κοκκώνη
9 Ιδιωτικό Νηπ. Γ. Ζωή
10 Εκπαιδευτήρια Γ. Ζωή ιδιωτικό
11 Ιδιωτικό Νηπ. Ι. Κουφόπουλος
12 85ο Νηπ. Αθηνών
13 ΠΙΝΟΚΙΟ ιδιωτικό
14 Τα Καινούρια Μπαλόνια ιδιωτικό
15 Ιδιωτικό Νηπ. ΣΤ. Αυγουλέα Λιναρδάτου Α.Ε.Ε.
16 Νηπ. Γραμματικού
17 Ιδιωτικό Νηπ. Κωστέα Γείτονα
18 14ο Νηπ. Αιγάλεω
19 7ο Νηπ. Χαϊδαρίου
20 2/θέσιο Νηπ. Σύγχρονη Παιδεία ιδιωτικό
21 1/θέσιο Νηπ. Λύκου Ευαγγελία Μαρκάκης Εμμανουήλ Ο.Ε. ιδιωτικό
22 92ο Ολοήμερο Νηπ. Αθηνών
23 2ο Νηπ. Βριλησσίων
24 2ο Νηπ. Χαλανδρίου
25 3ο Νηπ. Λυκόβρυσης
26 4ο Νηπ. Λυκόβρυσης
27 1ο Νηπ. Ν. Ερυθραίας
28 Ελληνογερμανικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος
ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 28

Το 2010 από τα 28 Νηπιαγωγεία που δήλωσαν αρχικά, το 50% ήταν ιδιωτικά. Το 2012 εμφανίζονται 26 γιατί αποχώρησαν 3 δημόσια και εμφανίστηκε ένα ιδιωτικό.
Επίσης, ενώ στόχος ήταν η επιλογή δύο σχολικών μονάδων από κάθε περιφέρεια Σχολικού Συμβούλου, ούτε αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε (το 1/3 του δείγματος ανήκει στην περιφέρεια μιας μόνο Συμβούλου προσχολικής αγωγής). Το πρόγραμμα ξεκίνησε με Συμβούλους ως επιστημονικούς υπεύθυνους, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις αντικαταστάθηκαν από άλλους, επειδή έγιναν νέες κρίσεις Σχολικών Συμβούλων.
Η Αττική έχει πολύ μεγάλο αριθμό δημόσιων Νηπιαγωγείων και τα ιδιωτικά είναι ελάχιστα. Για το λόγο αυτό το δείγμα της πιλοτικής εφαρμογής δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Οι διατάξεις για τη λειτουργία των ιδιωτικών Νηπιαγωγείων παρουσιάζουν πολλές διαφορές σε σχέση με τα δημόσια, όπως για παράδειγμα τα κριτήρια καταλληλότητας υποδομών, η απασχόληση βοηθητικού προσωπικού, γραμματειακή υποστήριξη, διάφορα είδη χρηματοδοτήσεων, ειδικές άδειες παράτασης του ωρολογίου προγράμματος για διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα κ.ά.
Μοναδικό μέλημα όλων ήταν να συμπληρωθούν εσπευσμένα και με προχειρότητα οι φόρμες αξιολόγησης και να συγκεντρωθούν στοιχεία, για να βγουν αποτελέσματα. Τα συμπεράσματα του προγράμματος είναι αναξιόπιστα, αφού το συγκεκριμένο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε μέσα σε κατάσταση σύγχυσης, αποδιοργάνωσης και απουσίας συντονισμού, επικοινωνίας και ανατροφοδότησης.
Στην έκθεση της ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (σελ. 5), υπάρχει αναφορά στο πρόγραμμα «Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου των σχολικών μονάδων» (2010-2012), καθώς και στο ότι τα συμπεράσματα μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια γενικευμένη εφαρμογή.
Αν τα αποτελέσματα αυτής της προκατασκευασμένης, ελλειμματικής και προβληματικής πιλοτικής εφαρμογής της ΑΕΕ –η οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2012, χρησιμοποιηθούν για τη γενίκευση σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, τότε θα έχουμε πολύ επικίνδυνη εκπαιδευτική πολιτική, που στηρίζεται σε σαθρές βάσεις και αναξιόπιστες πιλοτικές εφαρμογές.

Διατυπώνονται τα ερωτήματα:

Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει γενίκευση των αποτελεσμάτων αυτού του πιλοτικού προγράμματος, όταν όλοι γνωρίζουν, ότι αυτά είναι αναξιόπιστα και επικίνδυνα;
Είναι νόμιμο, φορείς που καταγγέλονται για κακοδιαχείριση και παρουσιάζουν ελλειμματική διοίκηση, να αναλαμβάνουν τόσο σημαντικά προγράμματα για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής;

Το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια σε κάθε μορφή αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, γιατί πιστεύει ότι η αξιολόγηση δεν είναι μέσο για τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Αποτελεί προκατασκευασμένο εργαλείο για τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους και τη μεθόδευση χιλιάδων απολύσεων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη διάλυση της δημόσιας παιδείας.
Ο εκπαιδευτικός δε χρειάζεται αξιολόγηση, στήριξη χρειάζεται, όπως και το δημόσιο σχολείο.
Πώς αξιολογούνται όλοι αυτοί που σχεδιάζουν εκπαιδευτική πολιτική συνεχίζοντας το απαράδεκτο καθεστώς των κληρώσεων των παιδιών για μια θέση φοίτησης στο δημόσιο Νηπιαγωγείο αποκλείοντας τα προνήπια; Αυτοί που συγχωνεύουν και καταργούν τμήματα ακόμα και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς; Που δεν έχουν μεριμνήσει να υπάρχει αναπλήρωση σε περίπτωση ασθένειας του/της Νηπιαγωγού; Που έχουν εγκαταλείψει το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο το οποίο λειτουργεί με ανεπαρκείς υλικοτεχνικές υποδομές, χωρίς τραπεζοκόμους κ.ά; Πώς αξιολογούνται όλοι αυτοί που χρόνια τώρα υπογράφουν για τη λειτουργία Νηπιαγωγείων σε ακατάλληλα, ενοικιαζόμενα και επικίνδυνα κτίρια, χωρίς αύλειους χώρους και με ελάχιστη χρηματοδότηση;

ΖΗΤΑΜΕ

• Η ΔΟΕ να απαιτήσει να σταματήσει ο εμπαιγμός σε βάρος των εκπαιδευτικών χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα πίεσης (συνδικαλιστικά και ένδικα). Δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιούνται πιλοτικά προγράμματα με αναξιόπιστα αποτελέσματα, χωρίς υπεύθυνη επιστημονική εποπτεία και να βγαίνουν συμπεράσματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για επικίνδυνες γενικεύσεις!
• Δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά με εκπαιδευτικούς που θα δημιουργούν μέσα σε ένα κλίμα αλληλεγγύης, σεβασμού , δημοκρατίας και παιδαγωγικής ελευθερίας. Όχι στην αξιολόγηση -χειραγώγηση

Δήλωση των εκπροσώπων των Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπειρώσεων στο Δ.Σ της ΔΟΕ Νικολάρα Λάμπρου 6974750410 Αναγνωσταρά Γιάννη 6975308409 paremvasisdoe@gmail.com, www.paremvasis.gr Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Δήλωση
των εκπροσώπων
των Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπειρώσεων
στο Δ.Σ της ΔΟΕ
Νικολάρα Λάμπρου 6974750410
Αναγνωσταρά Γιάννη 6975308409
paremvasisdoe@gmail.com, www.paremvasis.gr

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Το αγωνιστικό ρεύμα της ανεξαρτησίας
αποκαθηλώνει τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία

Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης ΝΟΕΜΒΡΗ 2012

Χαιρετίζουμε τις χιλιάδες των συναδέλφων που στις εκλογές της 5ης Νοέμβρη για τα υπηρεσιακά συμβούλια:
• Καταδίκασαν το συνδικαλισμό της ήττας και της συνδιαλλαγής, το συνδικαλισμό των κυβερνητικών διαδρόμων και του ρουσφετιού, το γραφειοκρατικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό.
• Έστειλαν μήνυμα αγώνα – αντίστασης – ανατροπής της βάρβαρης πολιτικής Κυβέρνησης – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ., που επιδιώκουν την πλήρη χρεοκοπία της κοινωνίας και την οριστική αποσάθρωση κάθε κοινωνικού δικαιώματος.
• Αποκαθήλωσαν τους εκπροσώπους της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, από τα μισά σχεδόν ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ.
• Ανέδειξαν το ρεύμα του ανεξάρτητου ταξικού συνδικαλισμού, της συλλογικότητας και της χειραφέτησης, ως τον αντίπαλο πόλο στη γενικευμένη σύγκρουση για την κοινωνία και την εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ΠΑΣΚ παρουσιάζει μεγάλη πτώση της τάξης του 40%, χάνοντας σχεδόν 10.000 ψήφους, ενώ και η ΔΑΚΕ έχει απώλειες της τάξης του 25%, από τα αποτελέσματα του 2010, χάνοντας 4000 ψήφους. Και οι δύο χάνουν πολλούς αιρετούς σε μια σειρά από περιοχές. Την ίδια στιγμή, οι Παρεμβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις είναι τρίτη δύναμη στο ΚΥΣΠΕ με συνεχώς μειούμενη τη διαφορά της από τη δεύτερη ΠΑΣΚ.

Παρά την «χείρα βοηθείας» της διοίκησης στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία (επίσπευση εκλογών, μηχανισμοί) οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την οργή τους για τη βαρβαρότητα των μέτρων της συγκυβέρνησης (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) και άνοιξαν δρόμο ελπίδας και ανατροπής με τις πολιτικές της Κυβέρνησης – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ.

Η εκλογή αιρετών από το ανεξάρτητο, αγωνιστικό ρεύμα με ψηφοδέλτια των Παρεμβάσεων στα ΑΠΥΣΠΕ Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στα ΠΥΣΠΕ Α’, Β’, Γ’, Αθήνας, Πειραιά, Λασιθίου ή με ευρύτερα αγωνιστικά αριστερά ψηφοδέλτια στα ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης, Πελοποννήσου και Ξάνθης, αλλά και στα ΠΥΣΠΕ: Α’,Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΣΑΜΟΥ, ΠΕΛΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, αλλάζει τον εκπαιδευτικό χάρτη, φέροντας στο προσκήνιο τις ανεξάρτητες ταξικές δυνάμεις.

Χαιρετίζουμε παράλληλα όλους τους αγωνιστές που διέθεσαν όλες τους τις δυνάμεις, το προηγούμενο διάστημα, για να δυναμώσει η παρουσία της ριζοσπαστικής εκπαίδευσης στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει ξεκάθαρα ότι οι παρατάξεις των διαδρόμων της εξουσίας(ΠΑΣΚ – ΔΑΚΕ) εξορίζονται από το κεντρικό σκηνικό της εκπαίδευσης.

Το επόμενο διάστημα, η μαχόμενη ριζοσπαστική εκπαίδευση, θα δώσει τη μάχη :
• Για την ενίσχυση των Σωματείων και των Συλλόγων και το άνοιγμά τους στην κοινωνία, ενάντια στο σάρωμα των εργασιακών σχέσεων, την αποδόμηση του δημόσιου σχολείου, την αξιολόγηση – χειραγώγηση και την κοινωνική εξαθλίωση.
• Για την ενίσχυση των διαδικασιών βάσης και τον ευρύτερο Συντονισμό των Συλλόγων.

Στη διάρκεια αυτής της χρονιάς και έως το Συνέδριο της ΔΟΕ, οφείλουμε να ολοκληρώσουμε το έργο της αποκαθήλωσης του κυβερνητικού συνδικαλισμού, σε όλους τους Συλλόγους και στην Ομοσπονδία.

Να στείλουμε στο σπίτι τους, τους γραφειοκράτες.
Το συνδικάτο στα χέρια των εκπαιδευτικών.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Πρόωρη Αποχώρηση των νηπίων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων. Προχειρότητα ή οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου;

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Πρόωρη Αποχώρηση των νηπίων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων. Προχειρότητα ή οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου;

Απίστευτο χάος επικρατεί στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία όλης της χώρας με αφορμή εγκύκλιο, σχετική με την πρόωρη αποχώρηση των νηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Η εγκύκλιος είναι ένα πρόχειρο, τηλεγραφικού τύπου «σημείωμα» με Αριθ. Πρωτ. Φ.32/339 /124196 /Γ1 – 11/10/2012 και την υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα ΠΕ & ΔΕ, το οποίο φέρει και την ένδειξη «Εξ. Επείγον». Πώς είναι δυνατόν να γίνει άμεση εφαρμογή της εγκυκλίου χωρίς να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του Νηπιαγωγείου, τη στιγμή που έχουν εγκριθεί από αρχές Σεπτεμβρίου από τις Σχολικές Συμβούλους Π.Α. και εφαρμόζονται στα Νηπιαγωγεία τα Ωρολόγια Προγράμματα και έχει γίνει σχεδιασμός και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου;
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, αυτό της δομής και της λειτουργίας του, αντιμετωπίζεται με προχειρότητα και ανευθυνότητα ή μήπως γίνεται το πρώτο βήμα για τη σταδιακή κατάργηση του θεσμού με τη σημερινή του μορφή επειδή έχει μεγαλύτερο κόστος;

Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για επικίνδυνη εκπαιδευτική πολιτική, που σχεδιάζεται από άτομα και ομάδες στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, που όχι μόνο δε γνωρίζουν βασικά πράγματα, όπως το πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, αλλά αγνοούν τους κανόνες ασφάλειας εκθέτοντας τα παιδιά σε διάφορους κινδύνους και τον/την Νηπιαγωγό της β΄βάρδιας σε αυξημένο εργασιακό κίνδυνο.

Η ενδιάμεση αποχώρηση των παιδιών είναι αντιπαιδαγωγική και δυσλειτουργική . Νηπιαγωγοί και παιδιά θα πρέπει ταχύτατα και με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις να διευθετήσουν τα σχετικά με τη λήξη του μεσημεριανού γεύματος, την προετοιμασία και αποχώρηση μιας ομάδας και την προετοιμασία της άλλης ομάδας για χαλάρωση, χωρίς να δημιουργηθεί πανδαιμόνιο στο Νηπιαγωγείο. Η διαδικασία, στην καλύτερη περίπτωση, έχει ως εξής: 13.45 τελειώνει το γεύμα, την ίδια ακριβώς ώρα πρέπει μια ομάδα να πάρει όλον τον «εξοπλισμό» του Ολοήμερου – προσωπικά είδη, δεύτερη τσάντα με το μεσημεριανό φαγητό κ.ά. και να περιμένει για την αποχώρηση, ενώ η άλλη ομάδα θα πρέπει να ετοιμάζει τα σχετικά με τη χαλάρωση –στρώματα, κρεβατάκια κ.ά. Ταυτόχρονα, ο/η Νηπιαγωγός –θυρωρός με τα κλειδιά στο χέρι θα πρέπει να συντονίζει μέσα σε αντιπαιδαγωγικό κλίμα –άλλα παιδιά φεύγουν και άλλα παραμένουν- όλο αυτό το απερίγραπτο χάος. Επισημαίνουμε, ότι το κτιριακό πρόβλημα των Νηπιαγωγείων είναι οξύτατο, οι συνθήκες ασφάλειας σε πάρα πολλές περιπτώσεις οριακές, οι προσβάσεις στο χώρο πολύ δύσκολες και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να είναι ανοικτές για 15 λεπτά οι πόρτες του Νηπιαγωγείου. Είναι ανεπίτρεπτο ο/η Νηπιαγωγός της β΄ βάρδιας του Ολοήμερου, που είναι μόνος/η του/της (γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο, το οποίο επανειλημμένα έχουμε επισημάνει), να επιφορτίζεται με την ευθύνη για την ασφαλή ενδιάμεση και τόσο μεγάλης διάρκειας αποχώρηση. Για το λόγο αυτό, απαιτούμε την ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών να την αναλάβουν όσοι σχεδιάζουν εκπαιδευτική πολιτική μ” αυτόν τον παράλογο και επικίνδυνο τρόπο, όλοι αυτοί που αποφασίζουν για τους εκπαιδευτικούς χωρίς τους εκπαιδευτικούς.

Στη δεύτερη περίπτωση, πρόκειται για ολοκληρωμένο σχέδιο κατάργησης του θεσμού.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Υποβαθμίζεται το εκπαιδευτικό έργο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και το Νηπιαγωγείο μετατρέπεται σε χώρο φύλαξης.
Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (που καθιερώθηκε και οριστικοποιήθηκε ως θεσμός με το Ν2525/97) έχει σκοπό την αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης . Το πρόγραμμά του δεν είναι όπως στο Δημοτικό Σχολείο με διδακτικές ώρες διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου, αλλά εκτείνεται καθόλη τη διάρκεια της παραμονής των νηπίων σ” αυτό. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων είναι σταδιακή. Αρχίζει με την έναρξη και ολοκληρώνεται στο χρονικό διάστημα από 14.30 – 15.45, κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων, συζήτηση και αξιολόγηση όλων των ημερησίων δραστηριότητων και προγραμματισμός της άλλης ημέρας .
Σύμφωνα με την έως τώρα ισχύουσα νομοθεσία, υπήρχε η δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης μεμονωμένων περιπτώσεων παιδιών για σοβαρούς λόγους. Η γενίκευση όμως, της πρόωρης αποχώρησης για μεγάλες ομάδες παιδιών, θα δημιουργήσει δυσλειτουργίες στην ομαλή εξέλιξη του προγράμματος, το οποίο θα διακόπτεται απότομα και θα μένει ανολοκλήρωτο. Αυτό δεν είναι παιδαγωγικά ορθό, γιατί ακυρώνονται τα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του.

2. Υλοποιείται το εφιαλτικό σενάριο για την προσεκτικά μεθοδευμένη διάλυση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Παλιές μνήμες επανέρχονται… Με το Ν1566/85 είχε γίνει προσπάθεια να οργανωθούν Ολοήμερα Νηπιαγωγεία με την μορφή παιδικών κέντρων. Η προσπάθεια απέτυχε, επειδή υπήρξε συντονισμένος αγώνας των Νηπιαγωγών που αρνήθηκαν να ενταχθούν στα παιδικά κέντρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υποβαθμιζόταν ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου και θα περιορίζονταν σε ρόλο φύλαξης των παιδιών
Μετά από 27 χρόνια, επιχειρείται ξανά η υποβάθμιση του εκπαιδευτικού ρόλου του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και η μετατροπή του σε χώρο φύλαξης. Πρόκειται μήπως για ένα οργανωμένο σχέδιο κατάργησης του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, που ξεκινά αρχικά με την υποβάθμιση του εκπαιδευτικού ρόλου του/της Νηπιαγωγού της β΄ βάρδιας και την αποδόμηση του ισχύοντος Ωρολογίου Προγράμματος και συνεχίζει με τη σταδιακή μείωση οργανικών θέσεων που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε απολύσεις, την αλλαγή της εργασιακής σχέσης και την πιθανή αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών;
Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο δε θα γίνει «χώρος διερχομένων». Έχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σκοπό την αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης, την ολόπλευρη αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων ηλικίας 4 – 6 ετών στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της ΠΕ, την ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό, την ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων , αλλά και όλων των γονέων, αφού εγγράφονται νήπια, ανεξάρτητα αν οι γονείς τους εργάζονται ή όχι).

Ζητάμε:
• από το Υπουργείο Παιδείας την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου με Αριθ. Πρωτ. Φ.32/339 /124196 /Γ1 – 11/10/2012
• από τη ΔΟΕ να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μη εφαρμογή της εγκυκλίου έτσι ώστε να ακυρωθεί στην πράξη

Συνεχίζουμε να παλεύουμε για :
 Δίχρονη υποχρεωτική δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή για όλα τα νήπια και προνήπια (4-6 ετών). Όλα τα παιδιά στο δημόσιο νηπιαγωγείο
 Νομοθετική κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανάκτηση από:
1.
2,3,4:
Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007, (ΦΕΚ1420/2007 τ.Β΄), Υπουργική Απόφαση: «Ωρολόγιο πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου»