Απολογισμός δράσης ΔΣ για συνδικαλιστική χρονιά 2011-12

Αγαπητοί Συνάδελφοι. Στη Γενική Συνέλευση της Tρίτης 11 Δεκεμβρίου 2012, έγινε ο απολογισμός δράσης του Δ.Σ. για την προηγούμενη χρονιά (Δεκέμβρης 2011 –2012). Αναρτούμε , λοιπόν , στην ιστοσελίδα μας, όπως και στείλαμε  στα σχολεία, τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ., ώστε οι συνάδελφοι να είναι ενημερωμένοι για όσα έγιναν.

Εννοείται ότι τα πρακτικά του Συλλόγου και όλα τα παραστατικά του ταμείου είναι στη διάθεση κάθε συναδέλφου που  καλό είναι να απαιτεί να τα βλέπει από μέλη του Δ.Σ.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Μ ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ»

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012

Δεκέμβρης 2011

Continue reading

Συγκρότηση νέων Πρωτοβάθμιων πειθρχικών συμβουλίων

Ενημέρωση σχετικά με την συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων

Σχετικά με τη συγκρότηση του πρώτου τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της περιφέρειάς σας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Η Υπηρεσία μας αρχικά διαβίβασε όλες τις σχετικές Υ.Α. στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, απο το οποίο μας ενημέρωσαν ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α), οι Υ.Α. οι εν λόγω αποφάσεις δεν δημοσιεύονται.  Για το λόγο αυτό, ισχύουν μετά την ανάρτησή τους στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.
Επομένως, όλα τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παύουν να λειτουργούν ως πειθαρχικά και, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου έβδομου του Ν. 4057/2012,  οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα υφιστάμενα υπηρεσιακά − πειθαρχικά συμβούλια διαβιβάζονται στα νέα πειθαρχικά συμβούλια το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη συγκρότησή τους.
Επισημαίνουμε ότι ως ημερομηνία συγκρότησης λογίζεται η ημερομηνία ανάρτησής τους στη Διαύγεια, δηλαδή 20 Δεκεμβρίου 2012, εκτός από το συμβούλιο των Ιονίων Νήσων, το οποίο αναρτήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2012.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα αρμόδια Τμήματα των Δ/νσεων Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
Από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Π.Ε.& Δ.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-13

1. ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Για τη νέα συνδικαλιστική χρονιά

 Το πλαίσιο αυτό ψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση στις 11/12/2012

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ!

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ…

ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ – ΝΑ ΜΗ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΟΝΟΜΑ!

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!

 

Continue reading