Γενίκευση της Αξιολόγησης Εκπ. Έργου της σχολικής μονάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

«Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας»

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014, η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας με τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης, θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας (Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. β΄/5-3-2013 & Εγκύκλιος με Αριθμ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013).

Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί, σε πρώτη φάση, ενημέρωση/επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων και όλων των Διευθυντών Διευθύνσεων. Θα ακολουθήσει σταδιακή ενημέρωση/επιμόρφωση όλων των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της  χώρας.

Την ευθύνη της  επιμόρφωσης θα έχουν η Επιστημονική Ομάδα του Έργου της ΑΕΕ με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και τις υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αλλά και σε επίπεδο Διευθύνσεων Α/θμιας & Δ/θμιας  Εκπαίδευσης.

Για να μην προκληθεί πρόβλημα στη λειτουργία των μονοθεσίων σχολικών μονάδων της Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η επιμόρφωση των Προϊσταμένων και των Διευθυντών τους θα οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί με την ευθύνη των Σχολικών Συμβούλων σε τοπικό επίπεδο.

Το περιεχόμενο των επιμορφωτικών σεμιναρίων θα περιλαμβάνει:

  1. Αναλυτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και των διαδικασιών υλοποίησης της ΑΕΕ στη σχολική μονάδα (εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, ανάπτυξη έρευνας-δράσης στη σχολική μονάδα, σχεδιασμό και εφαρμογή σχεδίων δράσης, αξιοποίηση του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ, υποβολή ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης),
  2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις δράσεις των σχολείων που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΕΕ (2010-2012), τρόπους και δυνατότητες αξιοποίησης του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ (εκπαιδευτικό υλικό, καλές πρακτικές σχολείων),
  3. Παρεμβάσεις των Δ/ντών και αξιοποίηση της εμπειρίας των σχολείων που συμμετείχαν στο πιλοτικό έργο της ΑΕΕ, συζήτηση, ανατροφοδότηση.

Κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων οι Διευθυντές θα ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και θα παρέχουν ανατροφοδότηση στους Σχολικούς Συμβούλους και την Ομάδα Έργου της ΑΕΕ.

Λειτουργία του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ

Τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν διαρκή υποστήριξη από το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ (εκπαιδευτικό υλικό, διαδικασίες εφαρμογής, παραγωγή εργαλείων αυτοαξιολόγησης, διάχυση καλών πρακτικών, βιβλιογραφία, κλπ.). Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ θα λειτουργήσει ως ιστοχώρος πληροφόρησης και διάχυσης των καλών πρακτικών και ως φόρουμ επικοινωνίας μεταξύ Εκπαιδευτικών, Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων και θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα υποστήριξης του θεσμού της ΑΕΕ κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής.

Την ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του Παρατηρητηρίου και την υποστήριξη των σχολείων θα έχει η Ομάδα Έργου της ΑΕΕ, με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π)

Καλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντές ΠΕ & ΔΕ, Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. της Χώρας να συνεργαστούν με το Ι.Ε.Π. και την Επιστημονική Ομάδα του Έργου της ΑΕΕ καθώς και με τα στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Δ/ντές Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.) τόσο για την προετοιμασία όσο και για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.

Καλούνται οι Διευθυντές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι να συμβάλουν ενεργά στην αποτελεσματική προετοιμασία και υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.

Οι ημερομηνίες των επιμορφωτικών ημερίδων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, σε πρώτη φάση καθώς και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ        

 

Ανακοίνωση Συλλόγων για παρανομίες Α” ΠΥΣΠΕ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Α’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 «Η ΑΘΗΝΑ», «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», «Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ»

Πέμπτη 24/10/2013

 

Προς: την Α’ Διεύθυνση, μέλη Α’ ΠΥΣΠΕ Αθήνας

Κοινοποίηση: τα μέλη του Συλλόγου, ΔΟΕ, Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε., Αιρετούς ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, Αιρετούς ΚΥΣΠΕ, Α’ ΑΠΥΣΠΕ, συμβούλους σχολικής και προσχολικής αγωγής των περιοχών των συλλόγων μας

 

Οι σύλλογοι της Α’ Αθήνας θεωρούμε ότι οι πρωτοφανείς καταστάσεις που διαδραματίζονται στην Α’ Διεύθυνση της Αθήνας επιβάλλεται να σταματήσουν και να ακυρωθούν. Καλούμε τη διευθύντρια εκπαίδευσης Δ. Χατζημανώλη, τον αναπληρωτή διευθυντή Χρ. Κάππα, καθώς επίσης και τα διορισμένα μέλη του Α’ ΠΥΣΠΕ Κουτρουμάνο Θ., Σαραντάκο Π. και τα αναπληρωματικά Γαλατιανού Α., Πανταζόπουλο Δ. που είναι μέλη των συλλόγων μας, να τοποθετηθούν για όλα όσα καταγγέλλουν οι σύλλογοί μας και να λειτουργήσουν με βάση τις προτάσεις των σωματείων μας και τις νόμιμες διαδικασίες. Καλούμε τους αιρετούς να μη διευκολύνουν με τη συμμετοχή τους να λειτουργεί το ΠΥΣΠΕ σε καθεστώς πλήρους παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και των μορφωτικών των μαθητών, σε καθεστώς πλήρους παραβίασης των νόμιμων διαδικασιών.

 

Καταγγέλλουμε συγκεκριμένα:

1)  Χωρίς να υπάρξει συνεδρίαση του Α’ ΠΥΣΠΕ, όπως ορίζει ο νόμος, και χωρίς καν να ανακοινωθούν τα λειτουργικά κενά, και αφού κρίθηκαν εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 ως υπεράριθμοι χωρίς πάλι να συνεδριάσει το Α’ ΠΥΣΠΕ, αναρτήθηκε πίνακας τοποθετήσεων υπεραρίθμων όπου με βάση αυτόν δεν τοποθετούνται στην Α’ Αθήνας όλοι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν οργανική σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί αυτοί, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης τοποθετήθηκαν σε σχολεία της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.  Αμέσως μετά, προσλήφθηκαν 40 δάσκαλοι αναπληρωτές ΕΣΠΑ για να καλύψουν κενά στην Α’ Αθήνας, που αποδεικνύει περίτρανα ότι κενά υπήρχαν και παρανόμως δεν τοποθετήθηκαν σε αυτά οι συνάδελφοί μας.

 

2)  Εκδιώχθηκαν για άλλες διευθύνσεις 73 μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 ενώ χωρίς οργανική ήταν 86. Δεν ανακοινώθηκε ποτέ ο πίνακας  των μορίων και  δε δημοσιοποιήθηκαν οι λόγοι κατά τους οποίους δε μετακινήθηκαν (ενώ δεν τοποθετήθηκαν στην Α’ διεύθυνση) οι 13 εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν επίσης στη διάθεση της Α’ διεύθυνσης. Την ίδια στιγμή ήρθαν με απόσπαση ως ειδικές κατηγορίες 16 εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν μετακινήθηκαν σε άλλο ΠΥΣΠΕ ενώ μετακινήθηκαν οι 73 που ανήκουν στην Α’ Διεύθυνση.

 

3)  Ο αρχικός πίνακας των τοποθετήσεων των υποτιθέμενων υπεραρίθμων άλλαξε πολλές φορές. Δεν άλλαζαν μόνο τα ονόματα των υπεραρίθμων αλλά κατά περίεργο (;) τρόπο άλλαζαν και τα κενά που υποτίθεται καλύπτονταν. Έτσι, υπήρχαν σχολεία που αποσπόταν εκπαιδευτικός με αποτέλεσμα να μην έχουν να λειτουργήσουν το ολοήμερο ή ακόμα και το πρωινό πρόγραμμα και σχολεία όπου παρέμενε ή και περίσσευε. Οι τοποθετήσεις αυτές είναι αυθαίρετες μια και δεν ακολουθήθηκε ούτε καν η νόμιμη διαδικασία των αιτήσεων-δηλώσεων υπεραριθμίας και προτίμησης σχολικών μονάδων

 

4)  Θεωρούνταν υπεράριθμοι και αποσπόταν εκπαιδευτικοί που με βάση τα μόρια τους δεν ήταν υπεράριθμοι ενώ στη θέση τους ήταν άλλοι.

 

5)  Στο ενδιάμεσο διάστημα έγιναν αμοιβαίες αποσπάσεις εκπαιδευτικών που δεν αναρτήθηκαν, χωρίς να συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ και χωρίς καν να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την Α’ διεύθυνση

 

6)  Στην ειδική αγωγή επικρατεί το απόλυτο χάος! Υπήρξε πράξη του Α’ ΠΥΣΠΕ αποσπάσεων στην ειδική, η οποία δεν έχει ούτε τώρα ακυρωθεί. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν, με τηλεφωνικές και ανυπόγραφες εντολές, επιστρέψει στα σχολεία προέλευσής τους και άλλοι που παραμένουν στα σχολεία της απόσπασής τους, όπως όφειλαν. Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, κι ενώ το Α’ ΠΥΣΠΕ δε λειτουργεί κι ενώ καμία απόσπαση δεν έχει πραγματοποιηθεί, εκπαιδευτικοί αποσπώνται από ένα ειδικό σχολείο σε άλλο (!!!), χωρίς προηγούμενη δημόσια ανακοίνωση νέων αιτήσεων απόσπασης,  παραβιάζοντας κάθε έννοια νομιμότητας και δημιουργώντας σοβαρότατες υπόνοιες για εξυπηρετήσεις.

 

7)  Για τις τοποθετήσεις των ειδικοτήτων παραβιάζεται κάθε διάταξη του νόμου που αφορά τις τοποθετήσεις. Δεν αναρτώνται τα λειτουργικά κενά. Ενώ γίνονται λάθη στη μοριοδότηση στις τοποθετήσεις (αναπληρωτές ΕΣΠΑ ειδικής αγωγής), οι τοποθετήσεις γίνονται σε πολλές περιπτώσεις με βάση τη λάθος μοριοδότηση και χωρίς να παίρνεται υπόψη η δήλωση προτίμησης. Σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί καλέστηκαν να βρουν οι ίδιοι το σχολείο που έχει κενά(!!!) και να το δηλώσουν!

 

8)  Το ίδιο συμβαίνει και με τα νηπιαγωγεία, όπου εκεί έχουμε και περιπτώσεις που οι τοποθετήσεις γίνονται από την περιφέρεια χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος της νομιμότητας της διαδικασίας

 

Είναι απολύτως φανερό ότι καμία νόμιμη διαδικασία δεν ακολουθήθηκε στην Α’ Διεύθυνση και καμία συνεδρίαση του Α’ ΠΥΣΠΕ δεν πραγματοποιήθηκε όπως όφειλε.

 

Αυτή τη στιγμή, η Α’ διεύθυνση δεν μπορεί να αιτιολογήσει, βασιζόμενη στην υπάρχουσα νομοθεσία, σε ποια σχολική μονάδα υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο δυναμολόγιό της και γιατί! Κι επειδή όλα όσα έχουν γίνει έως τώρα, αποτελούν αυθαίρετες αποφάσεις του αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης Χρ. Κάππα, χωρίς υπογραφή του, η διευθύντρια εκπαίδευσης Δ. Χατζημανώλη και το Α’ ΠΥΣΠΕ, είναι υποχρεωμένα να εκδώσουν ενυπόγραφες αποφάσεις τοποθέτησης οι οποίες οφείλουν να επαναφέρουν τις νόμιμες διαδικασίες στην Α’ Διεύθυνση.

 

Με βάση όλα τα παραπάνω και με βάση τις γνωματεύσεις του νομικού μας συμβούλου, το εξώδικο που έχουμε αποστείλει καθώς και τις νομικές ενέργειες που ακολουθούν,

Απαιτούμε:

  • Να γίνει ΤΩΡΑ συνεδρίαση του Α’ ΠΥΣΠΕ, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες από την αρχή. Να ακυρωθούν οι πίνακες των υπεραριθμιών και όποιοι πίνακες τοποθετήσεων έγιναν χωρίς την απόφαση του Α’ ΠΥΣΠΕ και τις νόμιμες διαδικασίες. Να καθοριστούν από το Α’ ΠΥΣΠΕ τα λειτουργικά κενά που υπήρχαν στις 9 Σεπτεμβρίου με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και να τοποθετηθούν εκεί οι εκπαιδευτικοί με τη νόμιμη διαδικασία. Αφού το ΠΥΣΠΕ καθορίσει τα λειτουργικά κενά, να γίνουν αιτήσεις υπεραριθμίας, και στη συνέχεια να τοποθετηθούν εκεί οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην Α’ διεύθυνση όπως ορίζει η νομοθεσία. Να απαιτηθεί να επιστρέψουν και να τοποθετηθούν και οι συνάδελφοι που διατέθηκαν σε άλλα ΠΥΣΠΕ

 

Οι λειτουργικές ανάγκες να καθοριστούν με κριτήρια:

Να λειτουργήσουν ΑΜΕΣΑ τα ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ με πλήρες ωράριο-εκπαιδευτικούς μόνιμους και αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού, με ένα δάσκαλο για τα ΕΑΕΠ και ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών για τα κλασικά ολοήμερα. Άμεση τοποθέτηση/πρόσληψη ειδικοτήτων ώστε να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία

Να λειτουργήσουν με το μόνιμο προσωπικό τα τμήματα ένταξης και υποδοχής, να ισχύσει κανονικά η πράξη του Α’ ΠΥΣΠΕ για τις αποσπάσεις της ειδικής. Όποιες παράνομες υπηρεσιακές μεταβολές έχουν συμβεί να ακυρωθούν (μετακινήσεις χωρίς τη συνεδρίαση του Α’ ΠΥΣΠΕ και χωρίς δημοσιοποίηση) και οι διαδικασίες να γίνουν από την αρχή.

Να λειτουργήσουν άμεσα όλα τα ειδικά σχολεία με μόνιμους και αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού με κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό, και βοηθητικό προσωπικό

Καμία σύμπτυξη τμήματος

  • Να δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα της Α’ Διεύθυνσης όλα τα κενά

 

  • Να δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα της Α’ διεύθυνσης όλοι οι πίνακες των τοποθετήσεων όλων των ειδικοτήτων με τα μόριά τους ώστε να μπορεί να γίνει έλεγχος αν τηρήθηκαν τα νόμιμα
  • Να υπάρξει δημοσιοποίηση όλων των τοποθετήσεων που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα και να αιτιολογηθούν γιατί διαφορετικά η υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα θα καταγγελθούν για απόκρυψη στοιχείων με στόχο την εξυπηρέτησης ημετέρων

 

Καλούμε τους αιρετούς στο Α’ ΠΥΣΠΕ, καθώς επίσης και τα διορισμένα μέλη του Α’ ΠΥΣΠΕ που είναι μέλη των συλλόγων μας, να λειτουργήσουν με βάση τις προτάσεις των σωματείων μας και τις νόμιμες διαδικασίες.

 

Οι σύλλογοί μας θεωρούν ότι όλα ξεκινούν από την εφαρμογή της κινητικότητας δομών και εργαζομένων στο δημόσιο σχολείο.  Το υπουργείο ξεδιπλώνει συντονισμένο σχέδιο υποβάθμισης, κατάργησης, αναστολής και μετατροπής δομών σε πιλοτικές (άρα όχι μόνιμες και σταθερές) όπως του ολοημέρου, των τμημάτων ένταξης, των ειδικών σχολείων, σταδιακά σημαντικού μέρους του ωρολογίου προγράμματος (π.χ. ευέλικτη ζώνη), του νηπιαγωγείου κ.λπ.

Καταργώντας αυτές τις θέσεις για το μόνιμο προσωπικό, δημιουργεί πλήθος πλασματικών υπεραριθμιών, οδηγώντας έτσι πολλούς εκπαιδευτικούς σε υποχρεωτικές μετακινήσεις εκτός του ΠΥΣΠΕ τοποθέτησής τους, σε κατάργηση ουσιαστικά των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε καταστρατήγηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων και κανόνων.

Όλες οι παραπάνω παραβιάσεις δεν οφείλονται σε ανικανότητα ή σε διοικητικές αστοχίες. Όταν το κράτος θέλει να καλύπτει τις όποιες ανάγκες με περισσεύματα και περικοπές, όταν δεν προχωρά σε καμία πρόσληψη, τότε η μετακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε τόπο, θα γίνεται νόμος. Κι αυτός ο νόμος δεν μπορεί να περιέχει κανόνες νομιμότητας στην εφαρμογή του. Απαιτεί να μην υπάρχει καμία προστασία του εργαζομένου και απαιτεί αυθαιρεσία ώστε να ικανοποιούνται και μερικά ρουσφέτια!

Γιατί όσο θα μετατρέπεται σταδιακά όλο το δημόσιο σχολείο σε μια “πιλοτική δομή”, η σταθερή απασχόληση θα γίνει ανάμνηση του παρελθόντος, ενώ η συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας για την παροχή δημόσιας και δωρεάν παιδείας θα περιορίζεται αυστηρά στις προδιαγραφές των διάφορων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εφόσον αυτά θα είναι διαθέσιμα. Με το ίδιο σκεπτικό του χρόνου η προσχολική εκπαίδευση, η ειδική εκπαίδευση, τα ολοήμερα, μπορεί να παρέχονται μόνο αν υπάρχουν πόροι από το ΕΣΠΑ ή εναλλακτικά μπορεί χιλιάδες νηπιαγωγοί να χάσουν την οργανική τους και τη θέση τους να πάρουν εκπαιδευτικοί μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής ωφέλειας του ΟΑΕΔ με 450 ευρώ βασικό μισθό.

Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε μέχρι το τέλος για να μην κυριαρχήσει η διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης και η διαρκής εργασιακή κινητικότητα. Αν το υπουργείο, η περιφερειακή διεύθυνση Αττικής και η Α’ Διεύθυνση Αθήνας, ελπίζουν να κουραστούμε είναι πολύ γελασμένοι!

Οι Σύλλογοί μας προχωρούν σε αίτηση ακύρωσης στα διοικητικά δικαστήρια όλων των μέχρι τώρα διαδικασιών στην Α’ Διεύθυνση και σε αιτήσεις αναστολής. Οι σύλλογοι προτίθενται πιλοτικά και ενδεικτικά να καλύψουν οικονομικά ατομικές αιτήσεις αναστολής. Οι συνάδελφοι να επικοινωνήσουν με τους συλλόγους μας.

Καλούμε τη ΔΟΕ να εκδώσει αντίστοιχη καταγγελία για τον αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης Χρ. Κάππα, ο οποίος πήρε τις αντίστοιχες αποφάσεις, να καταγγείλει όλα τα τεκταινόμενα στην Α’ Διεύθυνση και όποιο άλλο μέλος της διοίκησης τα συνεχίσει και τα εφαρμόσει.

Σινεμά: «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ» του ΑΝΤΟΝ ΜΑΚΑΡΕΝΚΟ

Το αριστούργημα των Μ. Μαγιέβσκαγια & Α. Μασλιουκόβ,
«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ- Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΖΩΗ»,προβάλεται στους κινηματογράφους απο 31 Οκτωβρίου.

 

Βασισμένο στο διάσημο ομώνυμο βιβλίο του ΑΝΤΟΝ ΜΑΚΑΡΕΝΚΟ,
με τον κορυφαίο ηθοποιό V. EMELIANOV, στο ρόλο του παιδαγωγού Αντόν Μακαρένκο.
Η ταινία γυρίστηκε το 1955 και το 1956 προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας. Πρωταγωνιστής της, ως Μακαρένκο, ήταν ο V.EMELIANOV.

 

Πως πέρασαν χιλιάδες νέοι από το έγκλημα των δρόμων και την ορφάνια στον κόσμο της γνώσης, της ανθρωπιάς και της δημιουργίας!

Ένα φιλμ για τη δύναμη της αφοσίωσης, της αγάπης και της επιμονής, ενάντια στα κοινωνικά στεγανά.
Ένας φάρος για τον σημερινό παιδαγωγό και τον ρόλο του στο σχολείο,
όπου πρέπει να δίνει το προσωπικό παράδειγμα της θυσίας,
της ανιδιοτέλειας και της μάχης ενάντια στο βόλεμα και τη μοιρολατρία

 

ΣΥΝΟΨΗ

Πώς κατόρθωσε ο Σοβιετικός παιδαγωγός Άντον Μακαρένκο να μορφώσει επιτυχώς εκατοντάδες νεαρούς παραβάτες; Η ταινία του Αλεξέι Μασλιούκοφ, «Παιδαγωγικό ποίημα» (1955) αποτελεί την απάντηση, έστω και ως ταινία μυθοπλασίας, βασισμένη όμως στη ζωή και το έργο του Μακαρένκο στην Αποικία Γκόρκι. Η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί μία εξαιρετική προσπάθεια αναπαράστασης των μεθόδων του Μακαρένκο όσον αφορά την ανατροφή και τη μόρφωση των παιδιών.

Η ταινία αντανακλά πολλές από τις εμπειρίες που βίωσαν τόσο τα παιδιά όσο και ο ίδιος ο Μακαρένκο στον σταθμό «Γκόρκι». Το σημαντικό είναι πως η ταινία αναδεικνύει το εκπαιδευτικό έργο του Μακαρένκο ως προς την απόρριψη των βίαιων και αντιπαιδαγωγικών μεθόδων εκμάθησης του τσαρικού παρελθόντος. Καλό είναι να έχουμε υπόψιν μας πως μιλάμε για τη δεκαετία του 1920, που όλα αυτά φάνταζαν εξαιρετικά ρηξικέλευθα. Εξάλλου, ακόμη και σήμερα δεν έχουμε κατορθώσει να εφαρμόσουμε μία εκπαιδευτική μέθοδο καθαρή, χωρίς βίαια στοιχεία. Ο Μακαρένκο, ωστόσο, κατόρθωσε να μεταμορφώσει τα «δύσκολα» αυτά παιδιά σε σωστούς και ικανούς πολίτες, μόνο με υπομονή, προσπαθώντας να αναπτύξει μέσα τους αισθήματα αγάπης τόσο για την εργασία όσο και το ένα παιδί για το άλλο. Και έτσι πέτυχε το στόχο του.

Την Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου, στις 8.00 μ.μ,
θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την παρουσίαση του διάσημου βιβλίου του ΑΝΤΟΝ ΜΑΚΑΡΕΝΚΟ, «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ» (εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 2010, Ά,΄Β τόμος)
στον κινηματογράφο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ
(Κρέμου 141 – 2109512604).

Την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει ο Ελισαίος Βαγενάς, διδάκτωρ Παιδαγωγικής και Εξελικτικής Φιλοσοφίας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Μετά την παρουσίαση, θα ακολουθήσει σε πρώτη προβολή,
η πρεμιέρα της ταινίας των Μ. Μαγιέβσκαγια & Α. Μασλιουκόβ,
«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ – Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΖΩΗ»

 

Link με το trailer της ταινίας : http://www.youtube.com/watch
Picasa link με 23 φωτογραφίες: https://plus.google.com/photos

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος

 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος (Τάσος Λειβαδίτης)

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν΄αγωνίζεσαι για την ειρήνη και
για το δίκαιο.
Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα
ματώσουν απ΄τις φωνές
το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες – μα ούτε βήμα πίσω.
Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων
Κάθε χειρονομία σου σα να γκρεμίζει την αδικία.
Και πρόσεξε: μη ξεχαστείς ούτε στιγμή.
Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια
αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις
πολιτείες
μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα
αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου
έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς
εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οβίδες.
Δεν έχεις καιρό
δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
μπορεί να χρειαστεί ν΄αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη
ή το παιδί σου.
Δε θα διστάσεις.
Θ΄απαρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου
Θ΄απαρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατώφλι
για τον τραχύ δρόμο που πάει στο αύριο.
Μπροστά σε τίποτα δε θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς.
Το ξέρω, είναι όμορφο ν΄ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ,
να κοιτάς έν΄ άστρο, να ονειρεύεσαι
είναι όμορφο σκυμένος πάνω απ΄το κόκκινο στόμα της αγάπης σου
Να την ακούς να σου λέει τα όνειρα της για το μέλλον.
Μα εσύ πρέπει να τ΄αποχαιρετήσεις όλ΄αυτά και να ξεκινήσεις
γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου,
για όλα τ΄άστρα, για όλες τις λάμπες και
για όλα τα όνειρα
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για είκοσι ή
και περισσότερα χρόνια
μα εσύ και μες στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη,
τη μάνα σου και τον κόσμο.
Εσύ και μες απ΄ το τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου
θα συνεχίσεις τον δρόμο σου πάνω στη γη .
Κι΄ όταν μες στην απέραντη σιωπή, τη νύχτα
θα χτυπάς τον τοίχο του κελιού σου με το δάχτυλο
απ΄ τ΄άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία.
Εσύ, κι ας βλέπεις να περνάν τα χρόνια σου και ν΄ ασπρίζουν
τα μαλλιά σου δε θα γερνάς.
Εσύ και μες στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος
Αφού όλο και νέοι αγώνες θ΄ αρχίζουνε στον κόσμο
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό.
Αποβραδίς στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό
γράμμα στη μάνα σου
Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τ΄αρχικά του ονόματος σου και μια λέξη :
Ειρήνη σα να ‘γραφες όλη την ιστορία της ζωής σου.
Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό
να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξη ντουφέκια
σα να στεκόσουνα μπροστά σ΄ολάκαιρο το μέλλον.
Να μπορείς, απάνω απ΄την ομοβροντία που σε σκοτώνει
εσύ ν΄ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που
τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη.
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.