Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, από ΥΠΑΙΘ

Για να δείτε τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τον έλεγχο των πτυχίων , την υπεύθυνση δήλωση που πρέπει να συμπληρώσουμε αλλά και την αρχική εγκύκλιο του Υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης , πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους.

(3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

(2) υπευθυνη δήλωση

(1) ΑΔΑ_ΒΛΓΕΧ-363

ΟΔΗΓΙΕΣ