Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Η α” δόση προς τις σχολικές επιτροπές, από ΥΠΕΣ

Στάλθηκε η α” δόση του 206 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος) των λειτουργικών δαπανών από το ΥΠΕΣ προς τους δήμους. Η δόση για την Ηλιούπολη είναι 129.430 €  για την πρωτοβάθμια αλλά και την δευτεροβάθμια.

a_dosi_2016