Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Για την εξόφληση των συνδρομών μας

Σχετικά με τις συνδρομές του Συλλόγου,

 

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους, που έχουν εκκρεμότητα με τη συνδρομή του συλλόγου, ότι πρέπει να εξοφλήσουν την οφειλή τους.

Η ετήσια συνδρομή για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς  είναι 30€,

ενώ για ωρομίσθιους , αναπληρωτές 15€.

Παρακαλούμε να συγκεντρωθούν τα χρήματα από το διευθυντή ή άλλο συνάδελφο σε κάθε σχολείο και να παραδοθούν στα μέλη του ΔΣ μέχρι τις 15/4/2016

Η εξόφληση της συνδρομής είναι καταστατική υποχρέωση και απαραίτητη για τη λειτουργία του συλλόγου.

 

     Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                            Χήρα    Αγαθή                Παπακώστα Μαργαρίτα