ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

προχωράμε άμεσα στην εκδήλωση για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό γιατί με νομοθετική ρύθμιση, που πέρασε μέσα στον νόμο για τα ΑΕΙ και την αστυνομοκρατία, προβλέπεται ότι φέτος οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση θα υποβληθούν μέχρι και την πρώτη εργάσιμη μετά την πάροδο 20 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ. Με την εκδήλωση θέλουμε να απαντηθούν βασικά ερωτήματα στους συναδέλφους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ