ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
·        Ημερομηνία Τακτικής Γ.Σ.: Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας  έχει ορισθεί για την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023. Θα σας αποσταλεί  εκτενέστερο ενημερωτικό  με την Ημερήσια Διάταξη της Γ.Σ.
·     Η επόμενη εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου μας έχει προγραμματισθεί για την Τετάρτη 31 Μαίου 2023 το πρωί 9π.μ-12.30μμ.