Εδώ και τώρα έκπτωση στα εισιτήρια πρωτίστως για αναπληρωτές και νεοδιόριστους αλλά και για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους για να πάνε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα!

Εδώ και τώρα έκπτωση στα εισιτήρια πρωτίστως για αναπληρωτές και νεοδιόριστους αλλά και για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους για να πάνε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα!

Ελάχιστες μέρες απομένουν ως τις εκλογές της 21η Μαϊου 2023 κι ακόμα κυβέρνηση και ΥΠΑΙΔ να πάρετε τα ελάχιστα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των εργαζομένων για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, αφού η διαχρονική αντιλαϊκή πολιτική αναγκάζει πλατιά στρώματα του λαού μας να δυσκολεύονται στα βασικά πόσο μάλλον στις μετακινήσεις.

Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί, πρωτίστως οι αναπληρωτές και νεοδιόριστοι αλλά και όσοι παραμένουν για υπηρεσιακούς λόγους μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής όπου και ψηφίζουν, δυσκολεύονται να μετακινηθούν για άλλη μια φορά για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ζητάμε να πάρετε τώρα όλα τα μέτρα, ώστε να έχουν σημαντική έκπτωση στα εισιτήρια για να μπορέσουν όλοι να ψηφίσουν. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση στη λήψη του αναγκαίου αυτού μέτρου φανερώνει αδιαφορία αν όχι εσκεμμένη προσπάθεια παρεμπόδισης του εκλογικού δικαιώματος.