Πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2020-21

Πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2020-21

 

 Ο Σύλλογός μας καλεί όλους τους συναδέλφους και τους Συλλόγους Διδασκόντων να υπερασπιστούν το πλαίσιο των εργασιακών μας δικαιωμάτων, που έχει κατακτηθεί με σκληρούς αγώνες, να αρνούνται κάθε εντολή που το αντιστρατεύεται και καλύπτει συνδικαλιστικά όλα τα μέλη του γι’ αυτό. Ενημερώνουμε λοιπόν τα μέλη μας ότι:

 Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρεςΤο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2470/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10-15 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω).

 Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων άλλο συγκεκριμένο έργο (με παιδαγωγικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο ή έχει συνάντηση με γονείς) ή υπάρχει συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Άρα, είναι σαφές ότι καμιά οδηγία ή εντολή για υποχρεωτική παραμονή μέχρι τις 2 μ.μ. δεν είναι σύννομη, ως εκ τούτου την αρνούμαστε από όπου κι αν προέρχεται.

  Η κατανομή των τάξεων, η διαμόρφωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος αλλά και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του σχολείου, πρέπει να αποφασίζονται με δημοκρατική συλλογική συζήτηση στον Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου.

  Πάγια θέση του Συλλόγου μας και της Ομοσπονδίας είναι ένας επιπλέον δάσκαλος σε κάθε Δημοτικό και επιπλέον Εκπαιδευτικοί όλων των Ειδικοτήτων και Νηπιαγωγοί ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για να καλύπτουν έκτακτα κενά. Το αίτημα αυτό αποκτά επείγουσα σημασία εν μέσω πανδημίας, γι’ αυτό και το απαιτούμε να ικανοποιηθεί τώρα, καθώς και δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας με νοσηλευτή ανά σχολείο, που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων αλλά και τη διαχείριση των κρουσμάτων.

  Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Ο εκπαιδευτικός που μπαίνει στην τάξη διδάσκει και δεν απασχολεί, άρα κάθε «απασχόληση τμήματος» παραβιάζει το διδακτικό του ωράριο. Οι συνάδελφοι να μην εφαρμόζουν και να αρνούνται κάθε εντολή για επιπλέον κάλυψη διδακτικών ωρών.

  Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, διαμορφώνοντας τα προγράμματα στα σχολεία υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να υπολογίζουν τη σίτιση στο ολοήμερο στο διδακτικό ωράριο των συναδέλφων, κάτι που κατακτήθηκε με αγώνες στους οποίους συμμετείχε και ο Σύλλογός μας που τελικά υποχρέωσαν το Υπ. Παιδείας στην προσμέτρηση της ώρας της σίτισης (ΠΔ 79/2017).  Και η πρωινή ζώνη 7-8, όπου λειτουργεί, ανάγεται σε διδακτικές ώρες.

  Σε ό,τι αφορά τις απουσίες εκπαιδευτικών λόγω αδειών, σε περίπτωση που δε στέλνονται αναπληρωτές για την κάλυψη των κενών, καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων να αποφασίσουν ένα πάγιο ή κατά περίπτωση τρόπο για την κάλυψη του κενού που σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι η καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου κανενός συναδέλφου.

  Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα με την έναρξη της χρονιάς, οι Σύλλογοι Διδασκόντων να διαμορφώσουν μεταβατικά προγράμματα, που θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπάρχει στο σχολείο.

  Τα διάφορα σεμινάρια, συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων, ενημερώσεις-συναντήσεις με γονείς κλπ, δεν μπορεί να απαιτούν την παραμονή των συναδέλφων πέρα από το εργασιακό τους ωράριο, και ασφαλώς σε καμία περίπτωση απογευματινές ώρες.

  Οι Σύλλογοι Διδασκόντων μπορούν με απόφασή τους  να τοποθετηθούν και να εναντιωθούνστους υποβιβασμούς σχολείων, τις συμπτύξεις τμημάτων, την αύξηση αριθμού μαθητών ανά τμήμα, στα κενά διδακτικού προσωπικού, στις μετακινήσεις ειδικοτήτων, στα προγράμματα αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης όπως και σε κάθε αντιεκπαιδευτικό-αντιπαιδαγωγικό μέτρο και εντολή.

  Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, όταν σε ένα τμήμα που προσεγγίζει τους 25 μαθητές, έχουν ως κυρίαρχο όργανο το αναφαίρετο δικαίωμα να συνεδριάσουν, να αναδείξουν τους παιδαγωγικούς λόγους (φοίτηση παιδιών με ειδικές ανάγκες, φοίτηση αλλοδαπών κ.ά.) και να προχωρήσουν σε αποφάσεις με τις οποίες θα ζητούν το χωρισμό των τμημάτων σε δύο και την άμεση έγκριση από τη Διοίκηση.

  Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων, έχουν το δικαίωμα να αντιδρούν στις πολλαπλές μετακινήσεις σε περισσότερα από δύο σχολεία, να ζητούν ενυπόγραφη αιτιολογημένη εντολή και σε κάθε τέτοια περίπτωση να απαιτούν μείωση του ωραρίου και απαλλαγή από τις εφημερίες.

  Δε μπορεί  να ανατίθεται υπερωριακή απασχόληση σε εκπαιδευτικούς του σχολείου για εκπαιδευτικό έργο που πρέπει να καλυφθεί από μόνιμο εκπαιδευτικό ή αναπληρωτή. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων και οι ίδιοι οι συνάδελφοι δεν πρέπει να αποδέχονται τέτοιες «λύσεις», που μειώνουν τις θέσεις εργασίας και εισάγουν την ωρομίσθια δουλειά. Οι Σύλλογοι διδασκόντων μπορούν να αρνηθούν με απόφασή τους τις υπερωρίες. Κανένας συνάδελφος/ισσα δε μπορεί να υποχρεωθεί σε υποχρεωτική υπερωρία χωρίς τη θέλησή του/της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση να ζητείται έγγραφη εντολή και σε περίπτωση επιμονής της διοίκησης να ενημερώνεται ο Σύλλογός μας , για να παρέμβει άμεσα. Σε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης υπερωρίας ο Σύλλογός μας κηρύσσει στάσεις εργασίας και καλύπτει όλους τους συναδέλφους για τη μη εφαρμογή τους.

  Οι συμβασιούχοι συνάδελφοι ωρομίσθιοι – ΑΜΩ αμείβονται με ωριαία αποζημίωση, με βάση τις ώρες που διδάσκουν και μόνο γι’ αυτές. Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας δεν προκύπτει από πουθενά και καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αναθέτουν εφημερία στους ωρομίσθιους συναδέλφους και τους ίδιους τους συναδέλφους να μην τις αποδέχονται. Υπενθυμίζουμε ότι οι ώρες και οι ημέρες απεργίας των ωρομίσθιων συναδέλφων υπολογίζονται στην προϋπηρεσίας τους.

  Γενικότερα, δεν εφαρμόζουμε καμιά προφορική εντολή της διοίκησης που αφορά καταστρατήγηση του πλαισίου εργασιακών δικαιωμάτων και σε κάθε περίπτωση να απαιτούμε έγγραφη και αιτιολογημένη εντολή. Καταγγέλλουμε αμέσως στον Σύλλογό μας κάθε αυθαιρεσία και παραβίαση των δικαιωμάτων μας.

 Σε ό,τι αφορά τα σχολεία που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα των «σχολικών γευμάτων», οι Σύλλογοι Διδασκόντων με την πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας καταγράφουν στα δύο πρακτικά που τους έχουν σταλεί ότι α) δε συγκροτούν επιτροπές ποιοτικού και υγειονομικού ελέγχου των γευμάτων και β) ότι όσα παιδιά δε μένουν στο ολοήμερο θα παίρνουν το φαγητό στο σπίτι. 

 Με βάση την πάγια θέση του Συλλόγου μας και τουλάχιστον 78 ακόμα Συλλόγων και ΕΛΜΕ και της Ολομέλειας Προέδρων των ΕΛΜΕ, «δηλώνουμε την αντίθεσή μας στους σχεδιασμούς για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και για ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης χρειάζεται να βρει τον κλάδο ενωμένο και θωρακισμένο με το όπλο της απεργίας – αποχής. Αποφασίζουμε απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης στελεχών και αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2020) της κυβέρνησης της Ν.Δ., που αφορούν την αξιολόγηση και συγκεκριμένα τα άρθρα 33,34,35,36. Καλούμε τα Δ.Σ. της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να κηρύξουν ΑΜΕΣΑ απεργία-αποχή στη βάση και της αντίστοιχης απόφασης της ΑΔΕΔΥ και να προχωρήσουν σε όλα τα οργανωτικά μέτρα προετοιμασίας του κλάδου για τη μάχη αυτή. Καλούμε τους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις». Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας και τους Συλλόγους Διδασκόντων να στηρίξουν την απόφαση αυτή, για να αποτρέψουμε για πολλοστή φορά την εφαρμογή της αξιολόγησης.

 

Τι είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων

 Είναι το συλλογικό όργανο διοίκησης του Σχολείου.

Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στον Σύλλογο Διδασκόντων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, κ.λπ.). Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται γι’ αυτά. 

Όλες οι συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού και εντός εργασιακού ωραρίου, όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 15 του ΠΔ 79/2017.

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Απευθυνόμαστε στον Σύλλογό μας, συλλογικά υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας. Συμμετέχουμε και μαζικοποιούμε τις διαδικασίες του (Γ.Σ., δράσεις, κινητοποιήσεις…). Συσπειρωμένοι στον Σύλλογό μας αντιπαλεύουμε την αντιεκπαιδευτική πολιτική και διεκδικούμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας!