Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Συνταξιοδοτήσεις και Διορισμοί

 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

 

 

2010

3.930

1.400

-2.530

1/2,8

2011

1.913

133

-1.780

1/14,4

2012

1.674

40

-1.634

1/41,85

-5944

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ