ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΉ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ,ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ 7 ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΙΣ 9.30 π.μ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ www.nipiagogoi.gr
ΚΑΛΕΣΜΑ
ΣΤΗ 2Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ  7 ΑΠΡΙΛΗ  9.30 π.μ.

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ www.nipiagogoi.gr

 

ΚΑΛΕΣΜΑ

 

Στη 2η Πανελλαδική Συνάντηση Νηπιαγωγων

 

Για ένα νηπιαγωγείο

 όλων

ίσων

  διαφορετικών

Οι Νηπιαγωγοί            

 

 

 

                            Συμμετέχουν

 

                                              Συζητούν       

 

                                                               Κινητοποιούνται

 

 • Τα νηπιαγωγεία κλείνουν ή υπολειτουργούν: υποβιβασμοί, καταργήσεις, συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, ολοήμερα που λειτουργούν ως κλασικά, ή άλλα  που παύουν  να λειτουργούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς λόγω αδυναμίας πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Νήπια που μετακινούνται αρκετά χιλιόμετρα καθημερινά, προκειμένου να φοιτήσουν στο «υποχρεωτικό» δημόσιο νηπιαγωγείο  και προνήπια που στέλνονται σπίτι τους στη μέση της σχολικής  χρονιάς.
 • Τα νηπιαγωγεία κάνουν κληρώσεις νηπίων και προνηπίων. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 2.250 νήπια και 40.744 προνήπια δε φοίτησαν σε νηπιαγωγείο. 
 • Τα νηπιαγωγεία υποφέρουν γιατί έχουν τα περισσότερα προβλήματα κτιριακής υποδομής απ` όλη την εκπαίδευση. Περίπου το 70% των νηπιαγωγείων στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια, ενώ είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η κατάλληλη  κτιριακή υποδομή του σχολικού χώρου αποτελεί απαραίτητο στοιχείο υγιούς ανάπτυξης για τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας.
 •  Τα νηπιαγωγεία αδυνατούν να στηρίξουν τους μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, ενώ δεν υπάρχει  επαρκές και εκπαιδευμένο  προσωπικό και  πρόβλεψη για τη στελέχωσή τους με άλλους αναγκαίους επιστήμονες (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κλπ.) .
 • Τα νηπιαγωγεία λειτουργούν χωρίς να πληρούν πολλές φορές τα κριτήρια καταλληλότητας και υγιεινής ( πυρασφάλεια, ράμπες, και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αυλή ή  με ακατάλληλες τουαλέτες που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους  κλπ.).
 • Τα νηπιαγωγεία λειτουργούν με καθαρίστρια που έρχεται μετά τη λήξη της λειτουργίας τους, με πολύ χαμηλές αποδοχές (120€ για 2/θέσια) αναντίστοιχες με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη σωστή υγιεινή του χώρου.
 • Τα ολοήμερα νηπιαγωγεία λειτουργούν χωρίς κανένα σχεδιασμό για προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού για τη σίτιση των παιδιών, την υγιεινή και την καθαριότητά τους, με έναν εκπαιδευτικό στη β΄ βάρδια, ο οποίος επωμίζεται όλες τις ευθύνες για τη σωστή λειτουργία τους, εκθέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών και τη δική του.
 • Τα νηπιαγωγεία  έχουν ανάγκη δημόσιας χρηματοδότησης και όχι χορηγών, για να  καλύψουν τις  βασικές ανάγκες των νηπίων, ώστε να μην υποβαθμίζεται συνεχώς η παρεχόμενη εκπαίδευση
 •  Τα νήπια με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  έχουν ανάγκη δημόσιας, ποιοτικής και δωρεάν εκπαίδευσης και όχι ιδιωτικής μέσα στο δημόσιο νηπιαγωγείο
 • Τα νηπιαγωγεία, ενώ έχουν ανάγκη από διορισμούς μόνιμων νηπιαγωγών και όχι ΕΣΠΑ για να λειτουργήσουν, «αναμορφώνονται», γίνονται ΝΕΑΕΠ με λειτουργία ως τις 2μ.μ.και με ότι αυτό ίσως να σημαίνει: απώλεια οργανικών θέσεων, αύξηση του ωραρίου του οποίου η κατοχύρωση δεν έχει γίνει ακόμη με Υπουργική Απόφαση, νηπιαγωγούς που πιθανόν να καλύπτουν το ωράριό τους σε 2 νηπιαγωγεία, πρόσληψη ωρομισθίων και ολοκληρωτική αλλαγή της σημερινής μορφής του νηπιαγωγείου
 • Οι Νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη από δωρεάν ποιοτική και ουσιαστική επιμόρφωση, όπως αυτή που παρείχαν τα Διδασκαλεία κι όχι αποσπασματική, μονομερή, ανοργάνωτη και ελλειμματική, όπως αυτή που παρέχεται τώρα
 • Οι Νηπιαγωγοί έχουν ανάγκη  από Σχολικούς Συμβούλους  που θα παρέχουν  επιμόρφωση και στήριξη στο παιδαγωγικό τους έργο και όχι αξιολογητές-επιθεωρητές, που θα επιβάλουν τη μισθολογική τους καθήλωση και την απόλυσή τους
 •  Τα νηπιαγωγεία, οι νηπιαγωγοί και τα νήπια έχουν ανάγκη ποιοτικής εκπαίδευσης που σημαίνει μικρότερος αριθμός παιδιών στο τμήμα
 • Τα νηπιαγωγεία, οι νηπιαγωγοί και τα νήπια έχουν ανάγκη συνεργασίας και δημοκρατίας στο πλαίσιο ενός κλίματος παιδαγωγικής ελευθερίας και δημοκρατικής συλλογικής λειτουργίας  κι όχι ανταγωνισμού, φόβου και  υποταγής
 • Τα νήπια έχουν ανάγκη από φαγητό, ζεστασιά, ασφάλεια,  δημόσια και πραγματικά δωρεάν εκπαίδευση που θα μειώνει τις κοινωνικές  και ταξικές ανισότητες, γιατί τα νήπια μας είναι το μέλλον και όχι το παρελθόν αυτού του τόπου

 

Κυριακή 7 Απρίλη,

Μαράσλειος, Μαρασλή 4   

μετρό Ευαγγελισμός