Ορισμός Υπεύθυνου πρόληψης Σχολικής βίας και Εκφοβισμού

Θέμα: «Ορισμός Υπεύθυνου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού σε Σχολικές Μονάδες»

Σχετ.: Υπ.αρ. Φ49/4929, 8-4-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή  Εκπ/σης Αττικής

           Υπ.αρ. 50983/Γ2, 12-4-2013 Έγγραφο Δ/ντή Σπουδών  Β/θμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

           Υπ.αρ. 5300/12-4-2013 Έγγραφο του Συντονιστή Δράσεων Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

 

 

Καλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων  σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων να ορίσουν άμεσα για το σχολείο τους Υπεύθυνο Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.

Σημειώνεται δε πως ο ορισμός του Υπεύθυνου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού θα αποσταλεί μόνο στο Γραφείο του οικείου Σχολικού Συμβούλου.

Σχετικά με το Ερωτηματολόγιο  που εστάλη από το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και αφορά τους μαθητές των Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης, η συμπλήρωσή του και αποστολή του θα πραγματοποιηθεί βάσει των οδηγιών της Διεύθυνσης Λειτουργικών Συστημάτων  του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με τη συνεργασία του Υπεύθυνου της Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού καθώς και του Εκπαιδευτικού Πληροφορικής της Σχολικής Μονάδας, έως τις 26 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή.

 

 

 

                                                                        Ο  Συντονιστής Δράσεων

                                                                      Πρόληψης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

                                                                     της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής  

 

 

                                                                        Δημήτριος Σκρέτας

                                                                      Σχολικός Σύμβουλος

                                                                                   Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής