Σύλλογος διδασκόντων και Σχολικές εκδηλώσεις

                                  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

———-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

————

 

 

              Αθήνα, 29-5-2013

Αρ. Πρωτ.: 7629

 
   
   

ΘΕΜΑ:

«Πραγματοποίηση Σχολικών Εκδηλώσεων»

 

Με το παρόν σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στον     Ν.1566/1985, περίπτωση ΣΤ΄, άρθρο 11, παρ. 2, «Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολείου … έχει μεταξύ άλλων την ευθύνη της οργάνωσης της σχολικής ζωής».

 

Επίσης στο άρθρο 39, παρ.8 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/2002), αναφέρεται ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων «Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, την οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων που ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία».

 

Με βάση τα ανωτέρω συνάγεται ότι βασική προϋπόθεση συμμετοχής όλου του σχολείου ή τάξεών του, σε οποιασδήποτε μορφής σχολικές εκδηλώσεις, όπως η συμμετοχή σε ποικίλες εκδηλώσεις των κατά τόπους Δήμων, προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων του, έπειτα από σχετική παιδαγωγική συνεδρίασή του και επ’ ουδενί δεν μπορεί να αποτελεί απόφαση μεμονωμένων εκπαιδευτικών του σχολείου, παρακάμπτοντας ή αγνοώντας τον ανωτέρω Σύλλογο Διδασκόντων.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΤΗΣ Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

                                Τ.Σ.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ