ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Κυριακή 7 Απριλίου 2013

Στην Πανελλαδική Συνάντηση Νηπιαγωγών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Απριλίου στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις οι οποίες έτυχαν της κοινής αποδοχής των παρευρισκομένων:

Σύνοψη προτάσεων

1. Εκπαιδευτική πολιτική και σχεδιασμός για ένα συγχρονο νηπιαγωγείων
Προτείνουμε
• Να επαναπροσδιοριστεί η εκπαιδευτική πολιτική για το Νηπιαγωγείο, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού
• Να εκπονηθεί το συντομότερο δυνατό ένα οργανωμένο σχέδιο για το Νηπιαγωγείο, το οποίο έχει διακριτό ρόλο από τους παιδικούς σταθμούς, στα πλαίσια ενός ενιαίου 14χρονου εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Προσχολικής – Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας). Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν ευέλικτα και παιδοκεντρικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών και να συσταθεί στο ΙΕΠ Τμήμα στελεχωμένο με Νηπιαγωγούς, το οποίο θα εποπτεύει όλη τη διαδικασία σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής για το Νηπιαγωγείο και θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και το ΥΠΑΙΘΠΑ
• Να γίνει αναδιαμόρφωση του ΠΔ200/98 και ψηφιακή κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι) με την οποία καθορίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία
• Να διασφαλιστεί η υποχρεωτική φοίτηση όλων των νηπίων, ώστε να μειωθεί η σχολική διαρροή των παιδιών, όχι μόνο αυτών που προέρχονται από μη προνομοιούχα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα (μειονοτικά σχολεία κλπ.), αλλά και αυτών που οδηγούνται σε ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν χωρίς κανέναν έλεγχο και νόμιμη άδεια
• Να γίνει κεντρικός και υπεύθυνος σχεδιασμός για τη φοίτηση όλων των προνηπίων
• Να ενδυναμωθεί το ολοήμερο Νηπιαγωγείο
• Να γίνει άμεσα απο το ΥΠΑΙΘΠΑ εκστρατεία ενημέρωσης των γονέων, των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας για το ρόλο και τη σημασία του Νηπιαγωγείου
• Διεκδικούμε το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία θα αντιστοιχεί στο έργο που προσφέρει ο εκπαιδευτικός και θα αναβαθμίσει την υπόληψη, το ήθος και το status του

2. Ειδική αγωγή
Προτείνουμε

• Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα νηπιαγωγεία και στελέχωσή τους με κατάλληλα εκπαιδευμένους Νηπιαγωγούς (με διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, μετεκπαίδευση ή πανεπιστημιακό τίτλο με αντικείμενο την ειδική αγωγή) με μόνιμη σχέση εργασίας.
• Κατάλληλη επιμόρφωση και υποστήριξη Νηπιαγωγών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης για την ένταξη νηπίων με αναπηρίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο γενικό σχολείο.
• Διεπιστημονική ομάδα υποστηρικτική και συμβουλευτική προς το σχολείο και τις οικογένειες σε μόνιμη βάση.
• Επαρκής αριθμός Νηπιαγωγών στα ΚΕΔΔΥ, έτσι ώστε η διαδικασία αξιολόγησης των νηπίων, τόσο στους χώρους του ΚΕΔΔΥ όσο και στο χώρο του νηπιαγωγείου να γίνεται άμεσα.
• Η υποστήριξη (ΤΕ, παράλληλη στήριξη, δεύτερος εκπαιδευτικός στην τάξη, βοηθητικό προσωπικό κτλ) να παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και όποτε τη χρειάζεται το παιδί και μέσα στο σχολείο που ανήκει.
• Μείωση του συνολικού αριθμού των παιδιών κατ΄ ανώτερο σε 15, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τάξης και τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε χρονιά.
• Στα ΤΕ νηπιαγωγείων και τα ειδικά νηπιαγωγεία να προσφέρουν παιδαγωγική υποστήριξη Σχολικοί Σύμβουλοι ειδικής αγωγής κλάδου Νηπιαγωγών.
• Κατάλληλη επιμόρφωση και υποστήριξη Σχολικών Συμβούλων και Νηπιαγωγών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
• Αύξηση των Σχολικών Συμβούλων με ενίσχυση του υποστηρικτικού και όχι αξιολογικού τους ρόλου.
• Μόνιμη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε σχολεία και παιδιά να υποστηρίζονται με συνέπεια και συνέχεια. Κατάλληλη υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή έτσι ώστε να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο σχολείο όλα τα παιδιά.
• Κατάργηση του άρθρου 39 του Ν.4115/2013 που περιγράφει τη λειτουργία της ΕΔΕΑΥ

3. Κτιριακό πρόβλημα Νηπιαγωγείων
Προτείνουμε
 Εξασφάλιση κατάλληλων κτιριακών υποδομών για όλα τα παιδιά 4-6 που να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και εκπαιδευτικές ανάγκες αυτής της εποχής. Αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών για τα νηπιαγωγεία αλλά και των κριτηρίων ασφαλείας (σωματικής και ψυχολογικής) του ΟΣΚ (3 τμ ανά μαθητή, χώροι υγιεινής, πρόσβαση σε ΑμεΑ, αύλειος χώρος , κλειστός χώρος για κινητικές δραστηριότητες, πυρασφάλεια, αντισεισμικός έλεγχος)
 Μείωση του αριθμού των νηπίων σε 1:15 ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου
 Λειτουργία όλων των ολοήμερων Νηπιαγωγείων με κουζίνα, τραπεζαρία και χώρο χαλάρωσης ξεχωριστό από την αίθουσα διδασκαλίας
 Ως προτεραιότητα το σχεδιασμό προγράμματος απαλλοτριώσεων οικοπέδων και κατασκευής σύγχρονων και με προδιαγραφές ασφαλείας Νηπιαγωγείων τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης όλων των παιδιών (νηπίων – προνηπίων)
 Άμεση ίδρυση Νηπιαγωγείων ή παραρτημάτων και προσωρινή στέγαση σε ενοικιαζόμενα μέχρι να κατασκευαστούν τα κατάλληλα κτήρια. Η λύση της προσωρικής στέγασης είναι εφικτή, λόγω της μεγάλης προσφοράς για ενοικίαση ακινήτων με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και δεν αποτελεί μεγάλο κόστος για το δημόσιο

4. Προνήπια
Προτείνουμε
• Να γίνει κανονική εγγραφή των όλων των προνηπίων τον Ιούνιο. Να μην εφαρμοστεί στην πράξη καμία εγκύκλιος ή προφορική εντολή σχετική με προεγγραφές, εγγραφές κατά περίπτωση ή κληρώσεις προνηπίων, μέσω των οποίων αποκλείονται τα προνήπια ή μετατίθεται η εγγραφή τους σε χρόνο ακόμα και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η όλη διαδικασία είναι προς όφελος μόνο του Υπουργείου, το οποίο προσπαθεί με λογιστικά πρότυπα και με αναβολές, να μειώσει τις αντιδράσεις των γονιών και να τους εξαναγκάσει να λύσουν μόνοι τους το ζήτημα, στρέφοντάς τους είτε προς τον ιδιωτικό τομέα, είτε προς παιδικούς σταθμούς (πολλά και χωρίς νόμιμη άδεια), όπου θα πλωρώνουν τροφεία, είτε να μη φοιτήσουν…………..
• Οι Σύλλογοι και η Ομοσπονδία να στηρίξουν, καλύπτοντας συνδικαλιστικά τους/τις Νηπιαγωγούς και να ενημερώσουν τους γονείς (γράμμα προς τους γονείς, καμπάνια ενημέρωσης Συλλόγων Γονέων και Ενώσεων Γονέων)
• Η ΔΟΕ να παρέμβει και να ζητήσει από το ΥΠΑΙΘΠΑ να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για την κανονική εγγραφή όλων των προνηπίων

5. Διαπολιτισμική αγωγή – Ιθαγένεια – Εξωθεσμικοί παράγοντες
Προτείνουμε
• ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ υπερασπίζεται το δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών να επιτελούν το εκπαιδευτικό τους έργο μέσα σε κλίμα παιδαγωγικής ελευθερίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και η δημοκρατική λειτουργία του σχολείου.
• ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ υπερασπίζεται το δικαίωμα όλων των παιδιών να φοιτούν στο Σχολείο χωρίς προκαταλήψεις. αποκλεισμούς και ανισότητες.
• Το ΥΠΑΙΘΠΑ να λάβει μέτρα ώστε να μην επιτρέπεται καμιά επέμβαση στο εκπαιδευτικό έργο από εξωθεσμικούς παράγοντες
• Να προβεί σε ενέργειες ώστε να αποδίδονται ευθύνες, για το διασυρμό των εκπαιδευτικών και τις προσπάθειες εκφοβισμού και τρομοκράτησής τους
• Να διασφαλιστεί αυστηρά το νομικό πλαίσιο για ίδρυση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η ίδρυση ή εποπτεύεται η λειτουργία τους από άτομα ή φορείς αναρμόδιους και επικίνδυνους για την Παιδεία

6. Επιμόρφωση
Προτείνουμε
• Την επαναλειτουργία των Διδασκαλείων
• Τη διατήρηση του μορφωτικού χαρακτήρα της διετούς Μετεκπαίδευσης
• Την οργάνωση της επιμόρφωσης από τα ΑΕΙ ως το κύριο θεσμικό υποδοχέα που μπορεί να στεγάσει μια τέτοια επιμορφωτική διαδικασία
• Την αναβάθμιση και διεύρυνση του ρόλου των Διδασκαλείων, έτσι ώστε να καλύψουν κι άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες
• Την αναγκαιότητα απομάκρυνσης και πλήρους απαλλαγής από τα διδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών, ως απαραίτητη προϋπόθεση επίτευξης στόχων εμβάθυνσης, έρευνας, αφομοίωσης των γνώσεων, αναστοχασμού και γνωστικής και προσωπικής ανατροφοδότησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

• Δημιουργία Επιτροπών Νηπιαγωγών σε όσους Συλλόγους δεν υπάρχουν, συνεδρίαση αυτών και ενημέρωση για τις προτάσεις, που κατατέθηκαν την ημέρα της Πανελλαδικής Συνάντησης των Νηπιαγωγών
• Έκδοση αφίσας για τα Νηπιαγωγεία με τα αιτήματά μας
• Έκδοση γράμματος προς τους γονείς που να ενημερώνει για τα προβλήματα μας