Παραιτήσεις και αποσπάσεις στην Α” Αθήνας

Η πρώτη σελίδα από το ενημερωτικό του αιρετού Τάκη Ρουμπή για τις παραιτήσεις και  τις αποσπάσεις . Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο , πατήστε τον σύνδεσμο από κάτω.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ