Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Αποτελέσματα συνάντησης με διευθυντές

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

 

Στη συνάντηση του  Δ.Σ. με τους διευθυντές συζητήθηκε η κοινή στάση των σχολείων στα θέματα της αξιολόγησης.

Είναι φανερή η διάθεση του κλάδου κατά της αξιολόγησης, της αυτοαξιολόγησης και της συγκρότησης ομάδων εργασίας. Το 95% των συναδέλφων, πανελλαδικά, έχει υπογράψει κατά της αξιολόγησης.

Με δεδομένο τη διάθεση της πλειοψηφίας, την απόφαση της Δ.Ο.Ε., του  Δ.Σ., των συνελεύσεων, την απόφαση της Α.Σ.Γ.Μ.Ε., προτείνουμε να συνεδριάσουν όλοι οι σύλλογοι διδασκόντων μέχρι τις 25/3 το αργότερο, για να υπογραφεί πρακτικό κατά της συγκρότησης ομάδων εργασίας και να εκφραστεί πανηγυρικά η αντίθεση όλων μας.

Καλό είναι να ενημερώνετε και τα μέλη του Δ.Σ. να παρευρίσκονται σε όσες συνεδριάσεις μπορούν για να βοηθήσουν σε τυχόν απορίες και να ενισχύσουν τα επιχειρήματά σας.

Επισυνάπτουμε το πρακτικό του συλλόγου μας, της Δ.Ο.Ε. και τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. .

ΤΟ  Δ.Σ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Υπόδειγμα πρακτικού της ΔΟΕ
Υπόδειγμα πρακτικού του Συλλόγου