Συμπληρωματικές οδηγίες για την ημέρα των Τριών Ιεραρχών

Η τελευταία εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ για το τι θα γίνει στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την ημέρα των Τριών Ιεραρχών.

 

Τρεις Ιεράρχες