Άδικη αναμόρφωση πινάκων αναπληρωτών, από ΔΟΕ

 

Θέμα: Διερεύνηση νομικών ενεργειών για την αναμόρφωση των πινάκων αναπληρωτών με βάση το Ν. 4316/2014

 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια της από 20/1/2015 απόφασής του ανέθεσε στη νομική του Σύμβουλο τη διερεύνηση της δυνατότητας προσφυγής κατά της, αιφνίδιας και στο μέσον της σχολικής χρονιάς, αλλαγής του τρόπου κατάταξης εκπαιδευτικών στους πίνακες  αναπληρωτών.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αμέσως μόλις λάβει τις σχετικές κατευθύνσεις θα προχωρήσει σε νέα ανακοίνωση επί του θέματος.

 

Από τη Δ.Ο.Ε.