Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Από την προβολή της ταινίας

Φωτογραφίες από την προβολή της ταινίας «Ένας ελεύθερος κόσμος» , για την γιορτή της Γυναίκας, στο   4ο Δημ. Ηλιούπολης