ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Π.Ε. «ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Π.Ε. «ΠΡΟΟΔΟΣ»


Παραθέτουμε και την προηγούμενη ανακοίνωση για την οποία έγινε καταγελλία από τις Παρεμβάσεις…

 

Δ.Σ. ΠΡΟΟΔΟΥ. ΘΕΛΟΥΝ ΣΥΝΕΝΟΧΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Π.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ1