Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Διαχείριση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών, από ΥΠΠΕΘ

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για την διαχείριση των πλεοναζουσών διδακτικών ωρών στα σχολεία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ