Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Νέες στελεχώσεις για τον σχολικό εκφοβισμό, από ΥΠΠΕΘ

Πατήστε το παρακάτω αρχείο για να δείτε τις νέες δομές και τα χρονοδιαγράμματα για τον σχολικό εκφοβισμό.

egkyklios_18_2-2016