Νέες στελεχώσεις για τον σχολικό εκφοβισμό, από ΥΠΠΕΘ

Πατήστε το παρακάτω αρχείο για να δείτε τις νέες δομές και τα χρονοδιαγράμματα για τον σχολικό εκφοβισμό.

egkyklios_18_2-2016