Ο νόμος για την εκλογή διευθυντών στο ΣτΕ, από ΑνΚιν

Πατήστε το παρακάτω αρχείο για να διαβάσετε σχετικά με την προσπάθεια κάποιων να κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος για την εκλογή διευθυντών. Το κείμενο είναι από την Εφημερίδα Συντακτών.

ΕφΣυν_Αντισυνταγματική η εκλογή διευθυντών στα σχολεία

 

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                                                         Γιάννης Χαλακατεβάκης