Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Εγκύκλιος για την βαθμολογική μας εξέλιξη, από ΥΠΠΕΘ

Η παρακάτω εγκύκλιος διευκρινίζει την πλήρη αποσύνδεση μισθολογικής εξέλιξης από την βαθμολογική, όπωςήταν με τον νόμο 1566/85.

egkyklios_vathmol_2016

Πηγή: ιστοσελίδα Γ. Δημητρακόπουλου