Τα φωτοτυπικά λειτουργούν χάριν των εκλογών, από ΑνΚιν

Στο 1ο Δ/Σ από την αρχή του σχολικού έτους δεν έχουμε αξιόπιστο φωτοτυπικό μηχάνημα. Το κανονικό μας (που είχε αγοράσει ο σύλλογος γονέων πριν χρόνια !!!) έχει κριθεί ακατάλληλο για επισκευή και ένα άλλο που μας δώρισε γονέας δεν αναγομώνεται από τον ανάδοχο προμηθευτή (δηλαδή τον Δήμο) γιατί δεν το έχει χρεωμένο στην σύμβαση!!!! Το αποτέλεσμα είναι τα έξοδα των φωτοτυπιών, τις περισσότερες φορές ,  να βαραίνουν τους εκπαιδευτικούς!!!!!!!

Παρ’ όλα τα αιτήματα Διευθυντή και Δασκάλων προς την σχολική επιτροπή για να λύσει το πρόβλημα, η απάντηση ήταν πάντα η ίδια: «Τα μηχανήματά σας είναι παροπλισμένα, δεν θα τα φτιάξουμε γιατί έρχονται «αύριο» κιόλας  τα καινούρια φωτοτυπικά. Το «αύριο» αυτό του δήμου κράτησε περίπου δύο μήνες έως τις εκλογές της 2  Νοεμβρίου.

Αντί , λοιπόν , των φωτοτυπικών ήρθαν οι εκλογές των αιρετών και το 1ο Δ/Σ ήταν το εκλογικό κέντρο της 13ης περιφέρειας. Ο Δήμος μέσω της σχολικής επιτροπής έτρεξε να αναγομώσει το μηχάνημα, γιατί αλλίμονο οι εκλογές έπρεπε να γίνουν ακωλύτως και φυσικά να κρύψει το σοβαρότατο πρόβλημα του σχολείου κάτω από το…χαλί.

Ντροπή και αίσχος. Αν είναι να έχουμε φωτοτυπικό και να μπορούμε να κάνουμε στοιχειωδώς τη δουλειά μας  επειδή ήρθαν εκλογές, τότε κρίμα για το δήμο μας.

 

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                                                         Γιάννης Χαλακατεβάκης