ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

  • Ημερομηνία Τακτικής Γ.Σ.:Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας  έχει ορισθεί για την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018. Θα σας αποσταλεί  εκτενέστερο ενημερωτικό  με την Ημερήσια Διάταξη της Γ.Σ.
  • Συνδρομή: Η συνδρομή για το τρέχον συνδικαλιστικό έτος 2018-2019 είναι 28 ευρώ  για τους μόνιμους εκπ/κούς και 15 ευρώ για τους αναπληρωτές. Η ετήσια συνδρομή είναι καταστατική υποχρέωση των μελών.Δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο έχουν όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν με οποιαδήποτε μορφή εργασίας (μόνιμοι, αναπληρωτές ) στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής μας.

Τρόποι πληρωμής συνδρομής: Το Δ.Σ. έχει αποφασίσει να συγκεντρώσει τις συνδρομές των μελών του Συλλόγου μας για τη συνδικαλιστική χρονιά 2018 – 2019 ως την ημέρα της Γ.Σ., για να επικαιροποιηθεί έτσι και το Μητρώο με τα μέλη του Συλλόγου μας, καθώς δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν τα οικονομικά τακτοποιημενα μέλη. Τα μη μέλη υποχρεούνται να βρίσκονται στο σχολείο τους.. Το Δ.Σ. καλεί όλους τους συναδέλφους να πληρώσουν τη συνδρομή τους  τις επόμενες μέρες και  ως τη μέρα της Τακτικής Γ.Σ. του Συλλόγου μας στις 12/12. Θα ήταν επίσης σημαντικό ένας/μια συνάδελφος/ισσα να αναλάβει να συγκεντρώσει τις συνδρομές ανά σχολείο και να τις παραδώσει στα μέλη του Δ.Σ.

Συμμετέχουμε όλοι μαζικά στη ζωή και δράση του Συλλόγου μας, συλλογικά αντιπαλεύουμε την αντιλαϊκή πολιτική! Κανείς μόνος/η! Στην συλλογική δράση βρίσκεται η δύναμή μας!