Συμβολή στον εμπλουτισμό θέσεων για «Το σχολείο που βιώνουμε- Το σχολείο που οραματιζόμαστε

ΘΕΜΑ: Συμβολή στη συζήτηση  για τον εμπλουτισμό των θέσεων του κλάδου στη βάση της ομόφωνης απόφασης του Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. με θέμα το σχολείο που βιώνουμε – το σχολείο που οραματιζόμαστε – κριτική και διεκδικήσεις »

 

Συζητάμε στο εσωτερικό του Κλάδου για το σχολείο του σήμερα και του αύριο!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ. Σ.  της Δ. Ο. Ε. κλήθηκαν οι Σύλλογοι Εκπ/κών Π. Ε., οι σύλλογοι διδασκόντων και κάθε συνάδελφος να συμμετάσχουν  στη συζήτηση που  έχει ξεκινήσει  η  ΔΟΕ  με θέμα: «Το σχολείο που βιώνουμε – Το σχολείο που οραματιζόμαστε – Κριτική και διεκδικήσεις», (περιεχόμενο του σχολείου, αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, εργασιακά εκπαιδευτικών, διορισμοί, συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό κλπ. – επισυνάπτεται η σχετική απόφαση του Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. – Αρ. Πρ. 314/21 – 12 – 2015).

Η συζήτηση αυτή διεξάγεται σε δύο επίπεδα: στη βάση του Κλάδου με ευθύνη των Συλλόγων και πανελλαδικά με ημερίδες ανά περιφέρεια, με ευθύνη του Δ.Σ. της ΔΟΕ σε συνεργασία με τους κατά τόπους Συλλόγους. Τρεις  τέτοιες ημερίδες θα γίνουν τέλη Μάη και στην Αθήνα.

Στόχος είναι στην 85η Γ.Σ. της ΔΟΕ, τον Ιούνη του 2016, να καταλήξει ο Κλάδος σε θέση για το τι σχολείο θέλουμε.

Η συζήτηση στα πλαίσια των Συλλόγων γίνεται, όπως προαναφέραμε, με ευθύνη των ίδιων των Συλλόγων, με οργάνωση που οι ίδιοι θα αποφασίσουν με βάση και τις κατευθύνσεις της Ομοσπονδίας (έκτακτες Γ.Σ., ομάδες εργασίας, ανοικτές συζητήσεις, προτάσεις από τους Συλλόγους Διδασκόντων κτλ.).

 

Στη βάση αυτή το Δ. Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε , για διευκόλυνση της διαδικασίας  να προγραμματίσει τρεις θεματικές συζητήσεις στα γραφεία του Συλλόγου όπου ο καθένας συνάδελφος ή συναδέλφισσα θα μπορεί να καταθέσει την άποψή του για οποιοδήποτε θέμα:

1η Προσχολική Αγωγή Δευτέρα στις 18.30

2η Ειδική αγωγή Τρίτη στις 18.30

3η Γενική αγωγή και ΕΑΕΠ , Τετάρτη στις 18.30

 

 Επίσης το Δ. Σ. του Συλλόγου, καλεί τους συλλόγους διδασκόντων και κάθε συνάδελφο που επιθυμεί, να καταθέσει την άποψή του στο mail του συλλόγου .

Κάθε πρόταση που θα στέλνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συλλόγου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του συλλόγου και θα αποστέλλεται στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των σχολείων και των συναδέλφων.

Ελπίζουμε στη  συμμετοχή  όσο το δυνατόν περισσοτέρων  συναδέλφων.

                                             ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χήρα Αγαθή                                                                 Παπακώστα Μαργαρίτα