Ανακοίνωση για νηπιαγωγεία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας παίρνοντας υπόψη , όλες τις ρυθμίσεις που ψήφισε η κυβέρνηση την προηγούμενη σχολική χρονιά, αλλά και μέσα στο καλοκαίρι       (Αλλαγή του χαρακτήρα και στην ουσία κατάργηση των τμημάτων ένταξης, άρθρο 35 για διπλ/σμό από 7 σε 14 του ελάχιστου αριθμού νηπίων για τη λειτουργία τμήματος, περιορισμούς στην εγγραφή των παιδιών στα ολοήμερα νηπιαγωγεία, Ενιαίος τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, αυξημένο διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, νέο ωρολόγιο πρόγραμμα …….) και ύστερα από διεξοδική συζήτηση διαπίστωσε ότι με τις ρυθμίσεις αυτές :

  • Χάνεται η οποιαδήποτε παιδαγωγική σύνδεση είχε το  Ολοήμερο με την πρωινή λειτουργία του τμήματος. Καταργείται η υποχρεωτική φοίτηση για τα παιδιά που έχουν επιλέξει το ολοήμερο πρόγραμμα, το οποίο μετατρέπεται σε προαιρετικό  τη στιγμή που αποκτά μια εντελώς διαφορετική σύνθεση από αυτή του πρωϊνού (βασικού), αφού σε αυτό θα φοιτούν παιδιά από διαφορετικά τμήματα και δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες παιδαγωγικές και ψυχολογικές ανάγκες της  ευαίσθητης ηλικίας νηπίων και προνηπίων.
  • Διακρίνονται οι θέσεις των νηπιαγωγών σε κάθε σχολική μονάδα και δεν είναι ενιαίες, ισότιμες και ισάξιες τόσο στο διδακτικό ωράριο όσο και στο παιδαγωγικό τους έργο με την κατάργηση της εναλλαγής του ωραρίου των Νηπιαγωγών στο ολοήμερο τμήμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
  • Υποβαθμίζεται ο ρόλος του Νηπιαγωγείου καθώς και της Νηπιαγωγού, που θα αναλάβει το προαιρετικό Ολοήμερο τμήμα, το οποίο ουσιαστικά μετατρέπεται σε παιδοφυλακτήριο, αφού δεν προβλέπεται καμία  επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των Νηπιαγωγών σε ότι αφορά τους εκπ/κούς στόχους.
  • Θεσμοθετείται η αύξηση του ωραρίου των Νηπιαγωγών σε 30 ώρες (με την εφαρμογή εφημεριών, πρόωρη υποδοχή ) με πρότυπο τα διδακτικά 45λεπτα του δημοτικού σχολείου και εντάσσονται στα στενά χρονικά όρια τους οι δραστηριότητες των ΔΕΠΠΣ σαν να είναι διακριτά διδακτικά αντικείμενα.
  • Ανοίγει ο δρόμος για υπεραριθμίες και κινητικότητα νηπιαγωγών, απολύσεις αναπληρωτών και νέες ελαστικές σχέσεις εργασίας στο χώρο του νηπιαγωγείου (ωρομίσθιοι, άλλες ειδικότητες…)

Με βάση τα παραπάνω καταλήγει στο συμπέρασμα ότι  μπορει να γίνει ανάθεση τμημάτων στους εκπ/κούς της σχολικής  μονάδας ,σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων (ως κυρίαρχο όργανο)και με εναλλασσόμενο ωράριο , γιατί πιστεύει ότι:

1. Δεν μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα και ομαλά η σχολική μονάδα με όλες τις σχετικές κυβερνητικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις και τροπολογίες, που έχουν ψηφιστεί πρόσφατα.

2. Χρειάζεται να διοριστούν μόνιμοι και με οργανική θέση σε κάθε σχολείο μόνιμοι νηπιαγωγοί και βοηθητικό προσωπικό για να καλυφτούν κενά και μορφωτικές ανάγκες.

3.  Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των νηπίων/προνηπίων  15 ανά τμήμα.

4.  Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος για παραπέρα μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα που υπάρχουν διαγνώσεις για νήπια που χρειάζονται ειδική παιδαγωγική στήριξη.

5. Είναι επιβεβλημένο να θεσμοθετηθεί το ωράριο των νηπιαγωγών στη βάση της θέσης για ενιαίο ωράριο όλων των εκπαιδευτικών, με βάση τις ιδιαιτερότητες του νηπιαγωγείου.

6. Για να καλυφθούν οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθεί η δίχρονη προσχολική αγωγή, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σε κατάλληλες σύγχρονες υποδομές.

ΤΟ Δ.Σ.

Οι σύλλογοι γονέων στο σχολείο του σήμερα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

Σε συνθήκες γενικευμένης επίθεσης στη ζωή ,στη μόρφωση και στα δικαιώματά μας  γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να βρισκόμαστε  στο κοινό του αγώνα μετερίζι……

Η σχέση του σχολείου και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος με τη βάση της κοινωνίας , με την οικογένεια, είναι σχέση αλληλεπίδρασης, με σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της συνείδησης του παιδιού. Το σχολείο διαπαιδαγωγεί, δηλαδή πέρα από τις γνώσεις μαθαίνει τους μαθητές πως να ζουν.

Γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργάζονται και να παλεύουν, όχι μόνο, στην κατεύθυνση της ανάγκης απόκτησης γενικά  της γνώσης και της πρόσβασης σ’αυτήν, αλλά ΚΥΡΙΩΣ στην κατεύθυνση του τι σχολείο θέλουμε και σε ποια κοινωνία.

Ο ρόλος των συλλόγων γονέων θέλουμε να είναι ρόλος διεκδικητικός, οργανωτικός, συλλογικός εκφραστής των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών όλων των μαθητών, ρόλος δηλαδή, που αναδεικνύει προβλήματα(υποχρηματοδότηση, ελλείψεις υλικοτεχνικών υποδομών, αύξηση αναλογίας μαθητών ανά τμήμα, συμπτύξεις τμημάτων, υπολειτουργία ολοήμερων τμημάτων, υποβάθμιση υποστηρικτικών δομών ειδικής αγωγής κ.λ.π.) και  να μπαίνει μπροστά στον αγώνα για την επίλυσή τους , κόντρα στη λογική της ενσωμάτωσης και της διαχείρισης.

Στις σημερινές συνθήκες όμως ,με πρόσχημα την οικονομική κρίση αυξάνεται η πίεση προς τους γονείς για συντήρηση, καθαριότητα αγορά υλικών κ.λ.π. στα πλαίσια της ¨κοινωνικής προσφοράς, του «εθελοντισμού» και της «αυτενέργειας».

Αδυνατούμε έτσι να κατανοήσουμε την πρόσφατη επιστολή συλλόγου γονέων  σχολείου της περιοχής μας, με περιεχόμενο ρητορικών ερωτημάτων με αιχμές εναντίον των εκπαιδευτικών,  θεωρούμε ότι δεν ταιριάζουν στο θεσμικό ρόλο του γονικού κινήματος και δεν συνεισφέρουν στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών.

Ελπίδα υπάρχει , όπου, εκπαιδευτικοί και γονείς παλεύουν από κοινού προς τον ίδιο στόχο: το ΔΙΚΑΙΩΜΑ όλων των μαθητών στην ολόπλευρη μόρφωση μέσα από ένα ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΜΟΡΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ

 Το  ΔΣ