Άδεια σε εκπαιδευτικούς λόγω ασθένειας τέκνων, από ΑνΚιν

Πατήστε το παρακάτω αρχείο για να διαβάσετε την εγκύκλιο για τις άδειες στους εκπαιδευτικούς λόγω ασθένειας ανήλικου τέκνου τους.

Αδεια σε εκπαιδευτικούς λόγω ασθένειας τέκνων

 

 

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                                                         Γιάννης Χαλακατεβάκης

Η συγκρότηση του ΠΥΣΠΕ Α” Αθήνας, από ΑνΚιν

Πατήστε το παρακάτω αρχείο για να δείτε τα μέλη του νέου ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας , με εκπαιδευτικό και από το σύλλογό μας.

Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ   Α’  Αθήνας

 

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                                                         Γιάννης Χαλακατεβάκης