Συνέχιση της Απεργίας-Αποχής για την αξιολόγηση, από ΔΟΕ

Με το παρακάτω εξώδικο από την ΔΟΕ προς το ΥΠΑΙΘ συνεχίζεται η απεργία – αποχή για όλα τα θέματα της αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης από 1/2/2015 έως 28/2/2015

Εξώδικο_για_αποχή_απεργία_για_την_αξιολόγηση_από_1η_Φεβρουαρίου_2015_