Για τη διαδικασία του γεύματος στα Νηπιαγωγεία, από ΔΟΕ

ΘΕΜΑ: Για τη διαδικασία του γεύματος στα νηπιαγωγεία

 Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από την αποστολή υπομνήματος της Δ.Ο.Ε. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μέσα από το οποίο αναδεικνύονταν τα τεράστια προβλήματα που ταλανίζουν νήπια, εκπαιδευτικούς και γονείς στον πολύπαθο χώρο της προσχολικής αγωγής.

Στο υπόμνημα αυτό δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε θέματα που αφορούν την έκθεση των παιδιών σε κινδύνους σχετικούς με την ασφάλεια και την υγεία τους ενώ παράλληλα υποβαθμίζουν το εκπαιδευτικό έργο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, μετατρέποντάς το σε χώρο φύλαξης. Ένα από αυτά ήταν το θέμα της  διαδικασίας του γεύματος, οργάνωσή και η προετοιμασία του. Τονίστηκε το ότι αν και η παιδαγωγική αξιοποίηση της ώρας του γεύματος είναι σημαντική και αποτελεί ευθύνη του/της Νηπιαγωγού, εμπεριέχει, εν τούτοις, και το θέμα της προετοιμασίας – ζεστάματος και διανομής  του,  το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί ευθύνη των εκπαιδευτικών.

Αναδείχθηκε το ζήτημα ότι οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας για την διατήρηση και προετοιμασία του γεύματος απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς και κατάλληλα εκπαιδευμένο βοηθητικό προσωπικό χειριστών τροφίμων –τραπεζοκόμων, προς διασφάλιση πρωτίστως της υγείας των νηπίων.

Έπειτα από ένα χρόνο όχι μόνο δεν έγινε ούτε μισό βήμα από την πλευρά του Υπουργείου στην κατεύθυνση της επίλυσης του μεγάλου αυτού προβλήματος αλλά προστίθενται καθημερινά ακόμη περισσότερα. Το τελευταίο, μάλιστα,  χρονικό διάστημα έχουν ενταθεί οι έλεγχοι των υγειονομικών υπηρεσιών σε ολοήμερα νηπιαγωγεία όπου πέρα από την αναστάτωση που δημιουργείται με την παρουσία προσώπων ξένων προς την εκπαιδευτική διαδικασία οι συνάδελφοί μας νηπιαγωγοί έρχονται αντιμέτωποι με σειρά «παρατηρήσεων» που έχουν να κάνουν με το θέμα της προετοιμασίας του γεύματος λες και αυτό είναι το αντικείμενο της εργασίας τους.

  Η Δ.Ο.Ε. έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου όταν με την  Φ.50 /313/138476/Γ1/27-9-2013 το ΥΠΑΙΘ  προχώρησε στο ολίσθημα να υποχρεώνει το/τη νηπιαγωγό και τα νήπια να εκτελούν χρέη  χειριστή τροφίμων- τραπεζοκόμου. Τονίσαμε ότι αυτό είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των νηπίων αφού  δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, ούτε το γεγονός ότι τα περισσότερα Νηπιαγωγεία στεγάζονται σε κτήρια που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του ΟΣΚ και υπάρχει ανεπάρκεια κατάλληλων χώρων για σίτιση. Γνωρίζει, αλήθεια, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η κουζίνα είναι σε χώρο έξω από το Νηπιαγωγείο –ειδικά στις περιπτώσεις συστέγασης με Δημοτικό, και ο/η νηπιαγωγός που είναι μόνος/μόνη  του/της  κατά την ώρα του γεύματος δεν είναι δυνατόν να προετοιμάζει το γεύμα και ταυτόχρονα να έχει και την εποπτεία των παιδιών που βρίσκονται σε άλλο χώρο;

Αν και το ΥΠΑΙΘ με τα έγγραφά του Φ.50/47/13446/Γ1/30-1-08 και Φ. 50 / 106 / 22547 / Γ1/21-2-2008 με θέματα «Τραπεζοκόμοι στα ολοήμερα σχολεία» και «Βοηθητικό προσωπικό στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία» έδωσε άδεια εισόδου βοηθητικού προσωπικού στα Ολοήμερα, το οποίο θα εξυπηρετούσε πρωτίστως τις ανάγκες της σίτισης των μαθητών όλα αυτά τα χρόνια κανένα ουσιαστικό βήμα δεν έχει γίνει ώστε να προσλαμβάνεται το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό με αποτέλεσμα οι συνθήκες σίτισης στο Ολοήμερο, να είναι ανεπαρκείς και επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και οι νηπιαγωγοί να ασχολούνται με διαδικασίες που καμιά σχέση δεν έχουν με το εκπαιδευτικό τους έργο ενώ παράλληλα ελέγχονται και δέχονται παρατηρήσεις σε σχέση με αυτές τις διαδικασίες.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απευθύνει προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ύστατη έκκληση να αναλάβει τις ευθύνες του. Να φροντίσει ώστε:

  • Να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους νηπιαγωγούς όλα τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία,  προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του θεσμού.
  • Να προσληφθεί άμεσα βοηθητικό προσωπικό για τη διαδικασία του γεύματος των νηπίων.

 

Ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αντικατάσταση του μεσημεριανού γεύματος των παιδιών αποκλειστικά με κρύα ξηρά τροφή και πρόχειρο φαγητό δεν προάγει την υγεία των παιδιών και δε βοηθά στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, η οποία αποτελεί πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας κάτι για το οποίο ο Υπουργός Παιδείας διατείνεται ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και το ΥΠΑΙΘ, υποτίθεται, ότι αναδεικνύει. Το γεγονός ότι το ΥΠΑΙΘ δε φροντίζει ώστε με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού να δοθεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα καταδεικνύει το ακριβώς αντίθετο αφού εκ των πραγμάτων οδηγούμαστε στη «λύση» του πρόχειρου φαγητού.

  Η Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να μεριμνήσει άμεσα για τα παραπάνω ζητήματα. Σε αντίθετη περίπτωση με επόμενη απόφασή της θα καλέσει τις/τους νηπιαγωγούς να μη συμμετέχουν σε καμία διαδικασία προετοιμασίας φαγητού κάτι το οποίο αφενός δεν είναι εκπαιδευτικό έργο αφετέρου τους δημιουργεί  σωρεία προβλημάτων και βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια των νηπίων.

Το ΔΣ της ΔΟΕ

Αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, από ΔΟΕ

 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Συλλόγου Διδασκόντων

 

Με αφορμή έγγραφο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νομού Φωκίδας «Αλέξανδρος Δελμούζος» σχετικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται  για την Α.Ε.Ε. (περίπτωση 2ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας), το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει τα παρακάτω:

 

  • Σε όλη τη διάρκεια της περσινής χρονιάς δόθηκε ένας μεγάλος αγώνας για την αποτροπή της εφαρμογής της Α.Ε.Ε. η οποία σαφώς συνδέεται με την αξιολόγηση – χειραγώγηση των νόμων 3848, 4024 και του ΠΔ 152. Στον αγώνα αυτό αναδείχτηκε ο κυρίαρχος ρόλος του συλλόγου διδασκόντων ως του οργάνου που αποκλειστικά αποφασίζει για τη στάση που ακολουθεί η σχολική μονάδα.
  • Η άποψη που έχει εκφράσει ο Σύλλογος «Αλέξανδρος Δελμούζος» με το από 11/9/2014 έγγραφό του είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τη στάση της Δ.Ο.Ε. και τις αποφάσεις του Κλάδου και θέτει το ζήτημα στη σωστή βάση.
  • Διευθυντές σχολικών μονάδων οι οποίοι με ενέργειές τους παραχαράσσουν τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων είναι έκθετοι απέναντι στους συναδέλφους του σχολείου τους αλλά και των μελών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών αφού με αυτόν τον τρόπο αντιστρατεύονται τους σκοπούς του συνδικαλιστικού τους οργάνου και, επί της ουσίας, θέτουν τους εαυτούς τους εκτός του συνδικάτου. Παραβιάζουν επίσης και τα διοικητικά καθήκοντά τους, αγνοώντας τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων.
  • Ο αγώνας ενάντια στην εφαρμογή της ΑΕΕ και της αξιολόγησης – χειραγώγησης κορυφώνεται από την αρχή της φετινής χρονιάς με την κήρυξη, από τη Δ.Ο.Ε., της απεργίας – αποχής η οποία καλύπτει όλους τους εκπαιδευτικούς να μη συμμετέχουν σε καμία διαδικασία ΑΕΕ και αξιολόγησης. Σε αυτόν τον αγώνα είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων, τις αποφάσεις του οποίου κανείς δε νομιμοποιείται να παραχαράσσει.

Το  ΔΣ  της ΔΟΕ

Εξώδικο για απεργία – αποχή από την αξιολόγηση, από ΔΟΕ

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος, αριθμός 15 Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

 

ΠΡΟΣ

 

1)      Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδο,

2)      Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, που εδρεύει στην Αθήνα

 

********

 

Το Διοικητικό  Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. , σε συνεδρίασή του στις 22-10-2014, ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ:

1. Το γεγονός ότι τα νομοθετήματα των τελευταίων τριών χρόνων (ν.3848/2010, 4024/2011 και προσφάτως π.δ.152/2013) αναφορικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, συνδέοντας τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη με την αξιολόγηση μέσω αυθαίρετων ποσοστώσεων, υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, οδηγούν σε κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων και τελικώς οδηγούν σε απολύσεις, όπως απέδειξε το πρόσφατο παρελθόν των εκπαιδευτικών, που υπηρετούσαν στην τεχνική εκπαίδευση.

 

2. Το γεγονός, ότι το Υπουργείο παρά την πλήρη, ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έκθεση των απόψεων της Δ.Ο.Ε. αναφορικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, δεν έχει μέχρι σήμερα, αναλάβει καμία πρωτοβουλία, προκειμένου να εισάγει ένα πλαίσιο ανατροφοδοτικής, γνήσιας παιδαγωγικής διαδικασίας ουσιαστικής αποτίμησης τόσο του εκπαιδευτικού έργου, όσο και συνολικά της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία θα έχει ως στόχο την ανίχνευση των προβλημάτων και τον σχεδιασμό των αναγκαίων παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του δημοσίου σχολείου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

 

Την προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής»:

Από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου        (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10).

Η απεργία θα εκκινήσει την 2η Νοεμβρίου 2014 και σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων μας θα συνεχιστεί μέχρι την 23-12-2014.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώσιν τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

 

Προσυγκέντρωση του Συλλόγου μας στα Προπύλαια

 

1 Νοέμβρη ΟΛΟΙ στο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 12:00

(Προσυγκέντρωση του συλλόγου μας στα Προπύλαια στις 11.00 π.μ.)

Τώρα να ακουστεί δυνατά η δική μας φωνή!

 

Συνάδελφοι, ισσες

Όλο το προηγούμενο διάστημα πάρθηκαν μέτρα που μας ρήμαξαν τη ζωή. Νέα μέτρα σχεδιάζονται για το μέλλον από τη κυβέρνηση, την Ε.Ε.,  που οδηγούν σε εξαθλίωση τους εργαζόμενους, και σε άνοδο της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Ήρθε η ώρα να δοθεί συνολική, καταιγιστική ενωτική ταξική απάντηση. Να διαδηλώσουμε μαζικά και να βροντοφωνάξουμε:

  • δεν μπορούμε να ζήσουμε με ψίχουλα
  • δεν παραιτούμαστε από τα δικαιώματα μας.

Η επίθεση αφορά τους πάντες!

 

Καλούμε τους συναδέλφους-ισσες να πάρουν μέρος μαζικά στην προσυγκέντρωση του συλλόγου μας, το Σάββατο 1-11-2014 και ώρα 11.00 π.μ. στα Προπύλαια (θα υπάρχει πανό του συλλόγου),

 

Στην οργάνωση η δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα!

 

                   Το Δ.Σ.