Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Ωρολόγιο πρόγραμμα – Διδακτικές επισκέψεις

Την Τρίτη 22/10/2013 είχαμε συνάντηση με τους σχολικούς συμβούλους. Παρόντες ήταν ο σχ. σύμβουλος της 13ης  περιφέρειας κ. Μπατσίλας Κων. και η σχ. σύμβουλος των νηπιαγωγών κ. Πρεβεζάνου . Τα θέματα αλλά και τα αποτελέσματα της συζήτησης αναφέρονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό του Δ.Σ. που κυκλοφόρησε στα σχολεία και στην ιστοσελίδα μας. Όμως στη συζήτηση διημείφθησαν και άλλα θέματα , ίσως μεν δευτερεύουσας σημασίας αλλά αρκετά σημαντικά για την καθημερινότητά μας στα δημοτικά σχολεία.

Α) Το ωρολόγιο πρόγραμμα. Τέθηκε υπόψιν των σχολικών συμβούλων , για άλλη μια φορά, η ανάγκη το εγκεκριμένο από αυτούς πρόγραμμα να αναρτάται ΚΑΙ στο γραφείο των δασκάλων. Το πρόγραμμα αυτό να είναι της σύγχρονης μορφης  (όχι το παλιό που απλά αναφέρει ποια μαθήματα έχει κάθε τάξη), στο οποίο να αποτυπώνονται ακριβώς οι ώρες του κάθε διδάσκοντα, πόσες είναι οι υποχρεωτικές του , πόσες κάνει και σε ποιο τμήμα της κάνει. Αυτά βέβαια, δεν θα έπρεπε να τίθενται σαν θέμα, θα έπρεπε να είναι αυτονόητα σε μια εποχή μάλιστα, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη την διαφάνεια. Δείτε υπδείγματα πατώνατας  Ωρολογια Προγραμματα

Β) Οι διδακτικές επισκέψεις και τα πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων. Ξαναεπιβεβαιώθηκε λοιπόν, ότι οι διδακτικές επισκέψεις αποφασίζονται ανά τρίμηνο, εγκρίνονται από το σύλλογο διδασκόντων , φτιάχνεται το πρακτικό και ενημερώνεται (και όχι εγκρίνει) η Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπ. , με κοινοποίηση στους σχολικούς συμβούλους. Εννοείται ότι το ίδιο πρέπει να γίνει και για μια μεμονωμένη επίσκεψη που είτε είναι επικαιροποίηση κάποιας ακυρωθείσας , είτε κάποια έκτακτη, είτε οτιδήποτε άλλο. Πάνω σ’ αυτό επισημάνθηκε και το θέμα ότι για κανένα λόγο δεν πρέπει να κωλυσιεργείται ή να αναβάλλεται ή να αποφεύγεται το γράψιμο και η υπογραφή ενός πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων.

 

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                                                         Γιάννης Χαλακατεβάκης