Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Το πάγιο καθεστώς της μη αναπλήρωσης απουσιάζοντος εκπαιδευτικού, από Αν.Κιν.

Έχει καταντήσει μια αισχρή συνήθεια πια, η μη αναπλήρωση των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν και η μετάθεση των ευθυνών του Υπουργείου στον  δάσκαλο.

Μία πολύ σωστή ρύθμιση έγινε στην περιφέρεια της Μακεδονίας , όπως φαίνεται κι από το παρακάτω ρεπορτάζ της ιστοσελίδας  news.gr :

Η απουσία εκπαιδευτικών με οργανική θέση λόγω ασθένειας και η αδυναμία προσωρινής κάλυψης των κενών οδηγεί τα στελέχη της εκπαίδευσης να προχωρούν σε αποφάσεις για τη διαφοροποίηση του ωραρίου αποχώρησης των μαθητών. 

Ήδη σε τρία σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λήφθηκαν εγκριτικές αποφάσεις διαφοροποίησης του ωραρίου αποχώρησης των μαθητών και μαθητριών τμημάτων Αγγλικής ή Γερμανικής Γλώσσας λόγω της απουσίας εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και μέχρι την τοποθέτηση εκπαιδευτικών, όπως αναφέρεται σε σχετικά έγγραφα. 

Για παράδειγμα σε Δημοτικό σχολείο της Βόρειας Ελλάδας εκπαιδευτικός της αγγλικής γλώσσας θα απουσιάζει για έναν μήνα περίπου όποτε και οι μαθητές θα αποχωρούν νωρίτερα μέχρι την επιστροφή του εκπαιδευτικού. 

Με ευθύνη του Διευθυντή των Σχολείων  θα ενημερωθούν σχετικά οι γονείς των μαθητών των τμημάτων αυτών και θα ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή παραμονή και τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο. 

Καλόγηρος Βασίλειος

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                                                         Γιάννης Χαλακατεβάκης