Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Ωράριο εκπαιδευτικών

Επειδή ακούγεται πολύ έντονα τελευταία για το μικρό ωράριο των εκπαιδευτικών που χρειάζεται επιμήκυνση , ας δούμε στους παρακάτω πίνακες ποιο είναι το αντίστοιχο των ευρωπαίων συναδέλφων. Το διδακτικό ωράριο των Ελλήνων δασκάλων είναι αν όχι περισσότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, σίγουρα το ίδιο. Για κανένα μα κανένα λόγο δεν πρέπει να πειραχτεί το ωράριο των δασκάλων.

 

 

 

Πηγή: Η ετήσια αναφορά της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Ευρυδίκη

Key Data of Education in Europe  Eurydice

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice