Τα ΒΙΒΛΙΑ της δανειστικής μας βιβλιοθήκης

Οι τίτλοι όλων των βιβλίων που έχει αποκτήσει η Δανειστικής μας βιβλιοθήκη είναι καταχωρημένοι στο παρακάτω αρχείο. Πατήστε το για να τους δείτε.

Δανεισμός Βιβλίων – ΟΛΑ – Μόνο οι τίτλοι

Τα περισσότερα από αυτά είναι από δωρεές συναδέλφων αλλά εξίσου αρκετά είναι και από μια παλιότερη προσπάθεια στον σύλλογο να φτιαχτεί βιβλιοθήκη.

 

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                                                         Γιάννης Χαλακατεβάκης