Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Αξιολόγηση-Χειραγώγηση. Λέμε ΟΧΙ στον αυταρχισμό του ΥΠΑΙΘ, από ΔΟΕ

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση – χειραγώγηση. Συνεχίσουμε και εντείνουμε τον αγώνα, λέμε ΟΧΙ στον αυταρχισμό της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ

 

               

Σε όλη τη διάρκεια της περσινής συνδικαλιστικής χρονιάς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με όλες τις ενέργειες και τις αποφάσεις του κινήθηκε στην κατεύθυνση της ανάδειξης της αντίθεσης του Κλάδου των εκπαιδευτικών στην επιχειρούμενη εφαρμογή της αξιολόγησης που χειραγωγεί, κατηγοριοποιεί σχολεία και εκπαιδευτικούς και οδηγεί στη μισθολογική – βαθμολογική καθήλωση και τις απολύσεις. Μέσα από μια σειρά κειμένων υπογραφών, απεργιακών κινητοποιήσεων, ενεργειών άρνησης υλοποίησης των εντολών εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης ο Κλάδος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιστάθηκε δυναμικά και απάντησε με τη στάση του στις μεθοδεύσεις του Υπουργείου Παιδείας.

                 Η νέα πολιτική ηγεσία, παρά τις προσδοκίες που προσπάθησε να καλλιεργήσει για την υιοθέτηση πολιτικής διαλόγου και συναίνεσης, πολύ γρήγορα αποκάλυψε τις προθέσεις της που δεν είναι άλλες από τη συνέχιση της εφαρμογής της ίδιας αντιπαιδαγωγικής – αντιεπιστημονικής αξιολόγησης που υπηρετεί αποκλειστικά τη «λογική» της «αξιολόγησης» ως εργαλείο μισθολογικής- βαθμολογικής στασιμότητας και απολύσεων.

Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα το ζήτημα της αξιολόγησης με την ίδια ακριβώς μεθόδευση απασχόλησε τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ για απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης έρχονται να ενισχύσουν σημαντικά τη στρατηγική της Δ.Ο.Ε. και να θωρακίσουν τους εκπαιδευτικούς που στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς καλούνται να καταθέσουν τους φακέλους τους ώστε να αξιολογηθούν.

  Η τελευταία απόφαση (21-8-2014) του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ σε ότι αφορά την εκπαίδευση αναφέρει ότι «το Γ.Σ. με ψήφους 45 Υπέρ και 20 παρόντες αποδέχθηκε την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και με απόλυτη πλειοψηφία ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  την προκήρυξη Απεργίας – Αποχής από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10)…η  απεργία θα εκκινήσει την 30η Αυγούστου 2014 έπειτα, δηλαδή, από την πάροδο τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση εξωδίκου δηλώσεως της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα αρμόδια Υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και λοιπές υπηρεσίες, δια της οποίας γνωστοποιούνται το περιεχόμενο της αποφάσεως αυτής και τα αιτήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης…»

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίσει τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ παράνομες και καταχρηστικές και να επιτύχει την έκδοση δικαστικής απόφασης που να επιβάλλει την αναστολή εφαρμογής τους έπεσε στο κενό αποτυγχάνοντας παταγωδώς. Τόσο η 2395/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όσο και η πιο πρόσφατη 4843/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών δικαίωσαν πανηγυρικά την ΑΔΕΔΥ.

                 Η νέα σχολική χρονιά που ξεκινά θα χαρακτηριστεί από την προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ  να επιβάλλει την αξιολόγηση – χειραγώγηση. Ήδη μέσα στο καλοκαίρι κλήθηκαν Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι να υποβάλουν φάκελο αξιολόγησής τους. Στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘ, το ίδιο θα κληθούν να κάνουν, σε πρώτη φάση, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και στη συνέχεια όσοι εκπαιδευτικοί το επιθυμούν.

                 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. πιστό στη μέχρι τώρα πορεία του και ενισχυμένο από τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ καλεί τους συναδέλφους να αρνηθούν να υλοποιήσουν τους ολέθριους, για τη δημόσια εκπαίδευση, σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Τους καλεί να μείνουν συνεπείς στο δρόμο που όλοι μαζί χαράξαμε με την ακύρωση στην πράξη – ευτελισμό της διαδικασίας της Α.Ε.Ε. αλλά και της δυναμικής στάσης αποχής των Διευθυντών των σχολικών μονάδων από τις επιμορφώσεις για την αξιολόγηση.

  Τους καλεί να μην υποβάλουν φακέλους για την αξιολόγησή τους ώστε να  ακυρώσουν τις προσπάθειες του ΥΠΑΙΘ για την επιβολή της αξιολόγησης των ποσοστώσεων και των απολύσεων. Οι αποφάσεις της Δ.Ο.Ε. και της ΑΔΕΔΥ παρέχουν πλήρη κάλυψη. Δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε. Η απάντηση μας πρέπει να είναι δυναμική και η άρνηση ηχηρή.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με σειρά περιφερειακών συσκέψεων που ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη στις 6 Σεπτεμβρίου αλλά και μέσα από την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων και Ολομέλειας Προέδρων, σε συντονισμό με την ΟΛΜΕ, θα συγκεκριμενοποιήσει όλα τα αγωνιστικά βήματα τόσο για την ακύρωση της προσπάθειας εφαρμογής της αξιολόγησης όσο και του συνόλου της πολιτικής που οδηγεί στη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης.

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ

Το  ΔΣ της ΔΟΕ

Υλοποίηση αποφάσεων για αποτροπή της αξιολόγησης στην πράξη, από ΔΟΕ

 

ΘΕΜΑ : Υλοποίηση των αποφάσεων για αποτροπή της Α.Ε.Ε. στην πράξη

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια των  αποφάσεών του ( 30/3/2014 και 7/4/2014) για την αποτροπή, στην πράξη,  της εφαρμογής  της Α.Ε.Ε.,  η οποία άμεσα συνδέεται με την αξιολόγηση – χειραγώγηση τονίζει τα παρακάτω :

  • Έχει ήδη κηρυχθεί (και βρίσκεται σε εξέλιξη) διαρκής στάση εργασίας για όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για όλο το χρονικό διάστημα ως το τέλος της σχολικής χρονιάς, όταν καλούνται σε συνεδρίαση της ομάδας εργασίας στην οποία, ως «επιστρατευμένοι», συμμετέχουν.
  • Επειδή έχει καταγγελθεί ότι ασκούνται πιέσεις για πραγματοποίηση του έργου των ομάδων σε χρόνο εκτός ωραρίου εργασίας (π.χ. σε χρόνο που οι εκπαιδευτικοί δε βρίσκονται στο σχολείο), υπενθυμίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν προσφέρει κανείς εκπαιδευτικός έργο εκτός του ωραρίου εργασίας του. Κανένας δεν μπορεί και δε νομιμοποιείται να μας υποχρεώσει σε κάτι τέτοιο.
  • Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί σε ομάδες εργασίας φροντίζουν να προγραμματίσουν τις συνεδριάσεις των ομάδων τους, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.
  • Κυρίαρχο όργανο για τη σύνταξη των οριστικών εκθέσεων των σχολικών μονάδων είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων.
  • Σχετικά με τον αριθμό των συνεδριάσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Γενικής Εκτίμησης υπενθυμίζουμε ότι στο σχετικό υλικό της Α.Ε.Ε. τόμος ΙΙ σελίδα 15 αναφέρεται πως «Εκτιμάται ότι με συντονισμένες συζητήσεις των συμμετεχόντων και προετοιμασμένες εισηγήσεις των ομάδων, η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν απαιτεί περισσότερες από 2-4 συνεδριάσεις.» . Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που τίθεται στον ίδιο τόμο, η όλη διαδικασία είναι εκτός προγραμματισμού, κάτι που από μόνο του αποτελεί παράγοντα ελαχιστοποίησης του κύρους και του ουσιώδους χαρακτήρα της όλης διαδικασίας.
  • Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., όπως έχει αποφασίσει αι ανακοινώσει, πρόκειται να κοινοποιήσει, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στους συναδέλφους κείμενο – απάντηση σχετικά με τη διαδικασία της Α.Ε.Ε. ώστε με συντεταγμένο τρόπο ο κλάδος να σταθεί απέναντι στις πιέσεις του Υπουργείου Παιδείας.
  • Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει ζητήσει και αναμένει από  τα Δ.Σ. των τοπικών Συλλόγων να προχωρήσουν στην καταγραφή των αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων ώστε να υπάρξει συνολική εικόνα για το πόσα σχολεία πήραν αποφάσεις με βάση το σχέδιο πρακτικού της Δ.Ο.Ε., πόσα σχολεία συγκρότησαν ομάδες εργασίας σε εθελοντική βάση και σε πόσους Συλλόγους Διδασκόντων υιοθετήθηκε η στάση που πρότεινε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετικά με την ανάθεση (από τους Διευθυντές/ντριες – Προϊσταμένους/ες) συμμετοχής στις ομάδες εργασίας με ανάδειξη του παράνομου χαρακτήρα της εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Ο αγώνας για την ανατροπή των σχεδιασμών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου συνεχίζεται και κορυφώνεται. Ήδη το Υπουργείο ετοιμάζεται και προχωρά στην οργάνωση και εφαρμογή της αξιολόγησης – χειραγώγησης. Στα πλαίσια μιας «έξυπνης» τακτικής εφησυχασμού, διοχετεύονται έντεχνα από «αρμόδιους», διαβεβαιώσεις για τη μη εφαρμογή των ποσοστώσεων στην υπηρεσιακή – μισθολογική εξέλιξη. Εάν έχει τέτοια πρόθεση δεν έχει παρά να την κάνει πράξη ικανοποιώντας το αίτημα που από την πρώτη στιγμή είχε θέσει η Δ.Ο.Ε. Αν δεν το πράξει αποδεικνύει ότι όλες οι διαβεβαιώσεις και οι φήμες είναι απλά ψεύτικες. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είναι σαφές ότι, κατηγοριοποιεί σχολικές μονάδες κι εκπαιδευτικούς, οδηγεί στη μισθολογική καθήλωση κι ανοίγει διάπλατα την πόρτα των απολύσεων στην εκπαίδευση.

  Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τη μη εφαρμογή της αξιολόγησης – χειραγώγησης, υπερασπιζόμαστε το δημόσιο χαρακτήρα του σχολείου.

Το ΔΣ της ΔΟΕ

Το ερωτηματολόγιο της Σχολικής Συμβούλου Νηπιαγωγών

Να μη συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο της Σχολικής Συμβούλου Νηπιαγωγών!

Είναι αυτοαξιολόγηση του κάθε Nηπιαγωγείου!

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έστειλε στις 12/6, σε όλα τα σχολεία, δημοτικά και νηπιαγωγεία, ενημερωτικό με τίτλο «ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΤΑΧΤΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ! ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ! ΕΞΩ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!». Με το ενημερωτικό αυτό κάλεσε όλους τους συναδέλφους σε κοινή στάση, ώστε να αποτρέψουμε την επιχειρούμενη, μέσα από διάφορες εγκυκλίους και ερωτηματολόγια, αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

Η απόφαση αυτή, να μην περάσει η αυτοαξιολόγηση που είναι κομμάτι της αξιολόγησης, είναι απόφαση του Συλλόγου μας και του Κλάδου.

Το Δ.Σ. καλεί ιδιαίτερα τις/τους συναδέλφους νηπιαγωγούς να μην προχωρήσουν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της Σχολικής Συμβούλου Νηπιαγωγών της περιφέρειάς μας αλλά και οποιουδήποτε παρόμοιου γιατί αποτελεί αυτοαξιολόγηση του κάθε Νηπιαγωγείου. Τα στοιχεία που ζητάει αφορούν σχεδόν τα πάντα. Όσο για τα στατιστικά στοιχεία που ζητάει στην αρχή είναι γνωστά στην υπηρεσία, άρα το ζήτημα είναι τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν την ίδια τη λειτουργία του νηπιαγωγείου και το περιεχόμενό της.

Σχετική απόφαση πήρε και το Δ.Σ. της ΔΟΕ που μας κοινοποιήθηκε με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 2334/12-6-2013 έγγραφό  του.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι και στην περίπτωση αυτή ισχύει στο ακέραιο το ενημερωτικό (σας το ξαναστέλνουμε) και καλούμε τις/τους νηπιαγωγούς να μη συμπληρώσουν το συγκεκριμένο αλλά και κάθε παρόμοιο ερωτηματολόγιο.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

σας καλούμε να απευθύνεστε στο Δ.Σ. ώστε να έχουμε κοινή στάση ως Σύλλογος.

Η συλλογική στάση αντίστασης είναι η δύναμή μας!

Το Δ.Σ.

 

Να μην συνταχθεί καμία έκθεση αυτοαξιολόγησης

ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΤΑΧΤΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ!

          ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ!

                   ΕΞΩ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει κατ΄ επανάληψη τοποθετηθεί και έχει πάρει θέση και ως ΔΣ και ως θέσεις- αποφάσεις Γ.Σ. για το νέο σχολείο , για το νηπιαγωγείο και την αξιολόγηση, με βάση τις οποίες, σας υπενθυμίζουμε.

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην συμπλήρωση οποιουδήποτε ερωτηματολογίου από οπουδήποτε κι αν προέρχεται που έχει σχέση με αποτίμηση του εκπαιδευτικού μας έργου μιας και ξέρουμε ότι όλα αυτά τα ερωτηματολόγια δεν έχουν καμιά σχέση με τον κόπο και την αγωνία των εκπ/κών, για να προσφέρουμε στα παιδιά της λαϊκής οικογένειας, που βάλλεται βάναυσα από τα κυβερνητικά μέτρα και τις κατευθύνσεις της τρόικας και της ΕΕ, τη γνώση που δικαιούνται και τους ανήκει αλλά προς το παρόν εξυπηρετούν την  αξιολόγηση των σχολικών Συμβούλων.

Είμαστε αντίθετοι συνολικά στο νέο σχολείο της αγοράς, όπου εμπορευματοποιείται η μόρφωση, παρέχονται δεξιότητες, διαλύονται εργασιακές σχέσεις και οδηγεί σε απολύσεις.

Με τα ερωτηματολόγια αυτά αξιολογούν τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και προσπαθούν να εκμαιεύσουν θετική ή ουδέτερη στάση στο περιεχόμενο του νέου διαφοροποιημένου σχολείου της αγοράς. Θέλουν συνεργούς στο «έγκλημα». Γι” αυτό οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να συναινέσουν.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καλεί επίσης τις προϊστάμενες νηπιαγωγείων, τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Δ/ντές των Σχολείων να μην προχωρήσουν σε καμιά έκθεση αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αξιολόγησης, που ζητείται τελευταία από τους Σχολικούς Συμβούλους.

Ως Δ.Σ., ως Σύλλογος και ως Κλάδος έχουμε πάρει ξεκάθαρη θέση ενάντια στην αυτοαξιολόγηση της  σχολικής μονάδας εδώ και τρία χρόνια κι επίσης έχουμε πάρει πολλές φορές αρνητική θέση για την αξιολόγηση γενικότερα, τμήμα της οποίας είναι και η αυτοαξιολόγηση.

Επαναλαμβάνουμε ότι η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, που είναι κομμάτι της αξιολόγησης, είναι εργαλείο για να περάσουν οι αντιδραστικές αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης, δηλαδή να εφαρμοστεί το νέο διαφοροποιημένο ανταγωνιστικό  σχολείο της αγοράς. Το σχολείο που σπάει τον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, βοηθάει στο πέρασμα των διαφόρων ευέλικτων, ευρωπαϊκών και μη, προγραμμάτων και οδηγεί σε κατηγοριοποίηση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Ταυτόχρονα συνδέει το δημόσιο σχολείο με τους καλλικρατικούς δήμους και τις επιχειρήσεις, δηλαδή εμπορευματοποιεί την παιδεία. Όσο για το περιεχόμενο οδηγεί σε ληξιπρόθεσμες φτηνές καταρτίσεις αντί για μόρφωση.

Για όλα τα παραπάνω σας καλούμε όλους στην άρνηση  σύνταξης οποιασδήποτε έκθεσης αυτοαξιολόγησης και στη μη συμπλήρωση ερωτηματολογίων που αφορούν το εκπαιδευτικό μας έργο.

Άλλο η συζήτηση του Συλλόγου διδασκόντων με ή χωρίς πρακτικά με τον προβληματισμό των συναδέλφων για τη σχολική χρονιά, για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και πως λύθηκαν και άλλο αυτό που ζητείται.

Καλούμε τους συναδέλφους να απευθύνονται στο Σύλλογό μας, στο Δ.Σ., για οποιαδήποτε πίεση που τυχόν δεχτούν για το θέμα αυτό από διευθυντές σχολείων, διευθυντές εκπαίδευσης ή περιφέρειας και σχολικούς συμβούλους.

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

η άρνησή μας να κάνουμε έκθεση αυτοαξιολόγησης ή να συμπληρώσουμε ερωτηματολόγια της ίδιας κατεύθυνσης, είναι ένας τρόπος  να αποτραπεί η αξιολόγηση και ταυτόχρονα είναι και η προσωπική ώρα ευθύνης του κάθε ενός μας,

 

ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ!

 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ!