Καταγγελία ενεργειών Δ/ντη Εκπ/σης Αρκαδίας, από ΔΟΕ

Θέμα: Καταγγελία ενεργειών Δ/ντή Εκπαίδευσης Αρκαδίας

 

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη του τα έγγραφα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρκαδίας, καταγγέλλει το Δ/ντή Εκπαίδευσης Αρκαδίας για την απαράδεκτη και κατά παρέκκλιση της νομιμότητας ενέργειά του, να καλέσει σε έγγραφη απολογία Δ/ντή Δημοτικού Σχολείου, σχετικά με θέμα παραχώρησης αίθουσας του σχολείου  του στο Σύλλογο Γονέων, πράξη της οποίας την αρμοδιότητα έχει ο Δήμος.

Η απάντηση του Δ/ντή του σχολείου ότι «όλα τελούσαν σε πλήρη νομιμότητα» θεωρήθηκε από το Δ/ντή Εκπαίδευσης προκλητική και οδήγησε στην κλήση του σε απολογία.

Η πρόκληση όμως προς τη νομιμότητα, τη συναδελφικότητα και προς κάθε έννοια δεοντολογίας προέρχεται από την πλευρά του Δ/ντή Εκπαίδευσης, ο οποίος, πέρα από την έωλη βάση των πειθαρχικών του ενεργειών, απέστειλε μήνυμα σε όλα τα σχολεία όπου, με το πρόσχημα απάντησης σε ανακοίνωση του Συλλόγου, εκθέτει τον Δ/ντή του Σχολείου με όσα λέει και θέτει σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά το πρόσωπό του.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει τις ενέργειες και τη στάση του Δ/ντή Εκπαίδευσης και απαιτεί την άμεση ανάκληση των πειθαρχικών του ενεργειών. Εκφράζει τη συμπαράστασή του στο συνάδελφο Δ/ντή Σχολείου τον οποίο και θα στηρίξει με κάθε συνδικαλιστικό και νομικό τρόπο.

 

Από τη Δ.Ο.Ε.