Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Σε κατάσταση διάλυσης τα ολοήμερα τμήματα, από αιρετούς

Σε κατάσταση διάλυσης τα ολοήμερα τμήματα

SOS εκπέμπουν τα ολοήμερα τμήματα στην Α Αθήνας!!!

Σε εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής της διάλυσης του δημόσιου σχολείου μόνο στην Α Αθήνας σε 47 σχολεία Ε.Α.Ε.Π. δεν υπάρχει δάσκαλος για τη μελέτη και την προετοιμασία των παιδιών για την επόμενη μέρα, ο βασικός σκοπός υποτίθεται λειτουργίας του θεσμού του ολοήμερου σχολείου.

Από αυτά τα 30 από την αρχή της σχολικής χρονιάς δεν είχαν δάσκαλο.

Υπενθυμίζουμε ότι η Α Αθήνας έχει 91 σχολεία Ε.Α.Ε.Π.

Στα σχολεία κλασικού προγράμματος υπάρχουν 33 κενά δασκάλων με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν τα ολοήμερα τμήματα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ολοήμερα τμήματα υπολειτουργούν είτε μόνο με ειδικότητες, είτε με λιγότερα τμήματα από αυτά που έχουν ανάγκη είτε με σύμπτυξη ωραρίου.

Κι όλα αυτά εφαρμόζοντας η διεύθυνση τα όσα ορίζει στο με αριθμό 137359/Γ1/2-9-2015 έγγραφο του υπουργείου Παιδείας. Κυρίως όμως εξαιτίας των μηδενικών διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών αλλά και του μικρού αριθμού αναπληρωτών σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν 9 κενά δασκάλων σε τάξεις πρωινού προγράμματος και 6 κενά νηπιαγωγών τα οποία δεν μπορούν με κανένα τρόπο να καλυφθούν!!!!

Η αποψίλωση των ολοήμερων τμημάτων έγινε για να καλυφθούν κενά στο πρωινό πρόγραμμα με αποφάσεις της διευθύντριας εκπαίδευσης – κάνοντας χρήση του δικαιώματος που δίνει ο νόμος Διαμαντοπούλου για δίμηνες υποχρεωτικές αποσπάσεις για τις «ανάγκες» της υπηρεσίας- χωρίς συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ. Και όταν εκ των υστέρων ερχόντουσαν για «νομιμοποίηση» στο ΠΥΣΠΕ οι αιρετοί καταψήφισαν αλλά τα διορισμένα μέλη συναινούσαν σε αυτή τη λογική. Και έτσι οι « έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας» γίνονται μόνιμες!!!!!

Στην πραγματικότητα, με τον τρόπο αυτό καταργείται κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος των εκπαιδευτικών, μπαίνουν σε καθεστώς μόνιμης ανασφάλειας και «κινητικότητας», και απλώς καλύπτουν κάποια κενά για κάποιο χρονικό διάστημα με ότι αυτό σημαίνει και για την παιδαγωγική αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου μέτρου.

Απαιτούμε :

Μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών

Άμεση πρόσληψη αναπληρωτών από τον κρατικό προϋπολογισμό

Κατάργηση του εγγράφου με αριθμό 137359/Γ1/ 2-9-2015 του Υπουργείου

Κατάργηση του λεγόμενου διευθυντικού δικαιώματος για αυθαίρετες μετακινήσεις

Λουκάς Καβακλής

Αιρετός Α Αθήνας

Παρεμβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις

Τηλ. 6949294781

 

 

Για τη διαδικασία του γεύματος στα Νηπιαγωγεία, από ΔΟΕ

ΘΕΜΑ: Για τη διαδικασία του γεύματος στα νηπιαγωγεία

 Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από την αποστολή υπομνήματος της Δ.Ο.Ε. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μέσα από το οποίο αναδεικνύονταν τα τεράστια προβλήματα που ταλανίζουν νήπια, εκπαιδευτικούς και γονείς στον πολύπαθο χώρο της προσχολικής αγωγής.

Στο υπόμνημα αυτό δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε θέματα που αφορούν την έκθεση των παιδιών σε κινδύνους σχετικούς με την ασφάλεια και την υγεία τους ενώ παράλληλα υποβαθμίζουν το εκπαιδευτικό έργο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, μετατρέποντάς το σε χώρο φύλαξης. Ένα από αυτά ήταν το θέμα της  διαδικασίας του γεύματος, οργάνωσή και η προετοιμασία του. Τονίστηκε το ότι αν και η παιδαγωγική αξιοποίηση της ώρας του γεύματος είναι σημαντική και αποτελεί ευθύνη του/της Νηπιαγωγού, εμπεριέχει, εν τούτοις, και το θέμα της προετοιμασίας – ζεστάματος και διανομής  του,  το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί ευθύνη των εκπαιδευτικών.

Αναδείχθηκε το ζήτημα ότι οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας για την διατήρηση και προετοιμασία του γεύματος απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς και κατάλληλα εκπαιδευμένο βοηθητικό προσωπικό χειριστών τροφίμων –τραπεζοκόμων, προς διασφάλιση πρωτίστως της υγείας των νηπίων.

Έπειτα από ένα χρόνο όχι μόνο δεν έγινε ούτε μισό βήμα από την πλευρά του Υπουργείου στην κατεύθυνση της επίλυσης του μεγάλου αυτού προβλήματος αλλά προστίθενται καθημερινά ακόμη περισσότερα. Το τελευταίο, μάλιστα,  χρονικό διάστημα έχουν ενταθεί οι έλεγχοι των υγειονομικών υπηρεσιών σε ολοήμερα νηπιαγωγεία όπου πέρα από την αναστάτωση που δημιουργείται με την παρουσία προσώπων ξένων προς την εκπαιδευτική διαδικασία οι συνάδελφοί μας νηπιαγωγοί έρχονται αντιμέτωποι με σειρά «παρατηρήσεων» που έχουν να κάνουν με το θέμα της προετοιμασίας του γεύματος λες και αυτό είναι το αντικείμενο της εργασίας τους.

  Η Δ.Ο.Ε. έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου όταν με την  Φ.50 /313/138476/Γ1/27-9-2013 το ΥΠΑΙΘ  προχώρησε στο ολίσθημα να υποχρεώνει το/τη νηπιαγωγό και τα νήπια να εκτελούν χρέη  χειριστή τροφίμων- τραπεζοκόμου. Τονίσαμε ότι αυτό είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των νηπίων αφού  δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, ούτε το γεγονός ότι τα περισσότερα Νηπιαγωγεία στεγάζονται σε κτήρια που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του ΟΣΚ και υπάρχει ανεπάρκεια κατάλληλων χώρων για σίτιση. Γνωρίζει, αλήθεια, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η κουζίνα είναι σε χώρο έξω από το Νηπιαγωγείο –ειδικά στις περιπτώσεις συστέγασης με Δημοτικό, και ο/η νηπιαγωγός που είναι μόνος/μόνη  του/της  κατά την ώρα του γεύματος δεν είναι δυνατόν να προετοιμάζει το γεύμα και ταυτόχρονα να έχει και την εποπτεία των παιδιών που βρίσκονται σε άλλο χώρο;

Αν και το ΥΠΑΙΘ με τα έγγραφά του Φ.50/47/13446/Γ1/30-1-08 και Φ. 50 / 106 / 22547 / Γ1/21-2-2008 με θέματα «Τραπεζοκόμοι στα ολοήμερα σχολεία» και «Βοηθητικό προσωπικό στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία» έδωσε άδεια εισόδου βοηθητικού προσωπικού στα Ολοήμερα, το οποίο θα εξυπηρετούσε πρωτίστως τις ανάγκες της σίτισης των μαθητών όλα αυτά τα χρόνια κανένα ουσιαστικό βήμα δεν έχει γίνει ώστε να προσλαμβάνεται το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό με αποτέλεσμα οι συνθήκες σίτισης στο Ολοήμερο, να είναι ανεπαρκείς και επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και οι νηπιαγωγοί να ασχολούνται με διαδικασίες που καμιά σχέση δεν έχουν με το εκπαιδευτικό τους έργο ενώ παράλληλα ελέγχονται και δέχονται παρατηρήσεις σε σχέση με αυτές τις διαδικασίες.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απευθύνει προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ύστατη έκκληση να αναλάβει τις ευθύνες του. Να φροντίσει ώστε:

  • Να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους νηπιαγωγούς όλα τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία,  προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του θεσμού.
  • Να προσληφθεί άμεσα βοηθητικό προσωπικό για τη διαδικασία του γεύματος των νηπίων.

 

Ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αντικατάσταση του μεσημεριανού γεύματος των παιδιών αποκλειστικά με κρύα ξηρά τροφή και πρόχειρο φαγητό δεν προάγει την υγεία των παιδιών και δε βοηθά στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, η οποία αποτελεί πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας κάτι για το οποίο ο Υπουργός Παιδείας διατείνεται ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και το ΥΠΑΙΘ, υποτίθεται, ότι αναδεικνύει. Το γεγονός ότι το ΥΠΑΙΘ δε φροντίζει ώστε με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού να δοθεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα καταδεικνύει το ακριβώς αντίθετο αφού εκ των πραγμάτων οδηγούμαστε στη «λύση» του πρόχειρου φαγητού.

  Η Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να μεριμνήσει άμεσα για τα παραπάνω ζητήματα. Σε αντίθετη περίπτωση με επόμενη απόφασή της θα καλέσει τις/τους νηπιαγωγούς να μη συμμετέχουν σε καμία διαδικασία προετοιμασίας φαγητού κάτι το οποίο αφενός δεν είναι εκπαιδευτικό έργο αφετέρου τους δημιουργεί  σωρεία προβλημάτων και βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια των νηπίων.

Το ΔΣ της ΔΟΕ

Σχετικά με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για τους υπεύθυνους του ολοήμερου, από ΔΟΕ

 

Θέμα: Σχετικά με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για τους υπεύθυνους Ολοήμερου Σχολείου και τη λειτουργία του Ολοήμερου

 

Από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς αλλά και σε όλη τη διάρκεια της προηγούμενης υπήρξε σαφής η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ να αποψιλώσει το Ολοήμερο Σχολείο, να το προσαρμόσει σε οικονομικό χαρακτήρα προτεραιότητας και να του  αποστερήσει τις παιδαγωγικές διαδικασίες της λειτουργίας του μετατρέποντάς το σε parking. Πώς αλήθεια μπορεί να απευθύνεται η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ στην κοινωνία και να μιλά για το Ολοήμερο Σχολείο όταν δεν είναι δυνατή η μελέτη των μαθημάτων αφού απλά δεν υπάρχουν δάσκαλοι, με ποιο παιδαγωγικό κριτήριο τοποθετούνται ειδικότητες όχι με βάση τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό και τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών αλλά επειδή απλά υπάρχουν στη διάθεση των Διευθύνσεων οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί; Με ποια ευθύνη αντιμετωπίζει η πολιτική ηγεσία το σοβαρότατο ζήτημα της σίτισης των μαθητών και της στελέχωσης του Ολοήμερου με το απαραίτητο προσωπικό;

Αντιθέτως, διαβάζουμε και ακούμε εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας για αλλαγές στο σχολείο οι οποίες αποκρύπτουν από την κοινή γνώμη ότι αυτές θα είναι στα πλαίσια των περικοπών, σε ακόμα πιο μεγάλο βαθμό των δαπανών για την Παιδεία.

Κινούμενη μάλιστα στην κατεύθυνση της περαιτέρω αποσάθρωσης των δομών του Ολοήμερου σχολείου το ΥΠΑΙΘ με μια  εκτός εκπαιδευτικής πραγματικότητας εγκύκλιο το ΥΠΑΙΘ ήρθε στις 17/10/2014 να δημιουργήσει για μια ακόμη φορά αδικίες και προβλήματα στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης.

Σε ένα χρονικό σημείο όπου τα σχολεία προσπαθούν να λειτουργήσουν με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, έρχεται ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διάλυση που επικρατεί να προσθέσει ένα ακόμη πρόβλημα.

Στον πανικό που δημιουργεί στην πολιτική ηγεσία ο τεράστιος αριθμός των κενών σχολείων και οι μηδενικές δαπάνες που διατίθενται για την παιδεία και την οδηγεί στο να επιδιώκει να περικόψει και αυτό το ελάχιστο επίδομα του υπεύθυνου Ολοήμερου δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι με την εγκύκλιό της διαλύει τα σχολεία.

Πώς είναι δυνατόν ο υποδιευθυντής των 10/θέσιων και άνω δημοτικών σχολείων να παραμείνει μέχρι τη λήξη του Ολοήμερου προγράμματος τη στιγμή κατά την οποία είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται απ’ τις 8 η ώρα στο σχολείο, αφενός γιατί έχει την ευθύνη τάξης αφετέρου λόγω των καθηκόντων του ως υπεύθυνος; Δίνει ευθέως το ΥΠΑΙΘ εντολή παραβίασης του εργασιακού ωραρίου ή εννοεί το Υπουργείο ότι έναν και πλέον μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους να αλλάξουν οι Υποδιευθυντές την τάξη που έχουν αναλάβει με τον εκπαιδευτικό που είναι τοποθετημένος στο Ολοήμερο; Με βάση ποια παιδαγωγική αντίληψη; Και τι θα γίνει αλήθεια στα σχολεία όπου δεν υπάρχει καν δάσκαλος ολοήμερου; Ποιον αλήθεια επιχειρούν να κοροϊδέψουν;

Γιατί δεν αποκαθιστά αλλά διαιωνίζει την αδικία που υφίστανται οι συνάδελφοι των ολιγοθέσιων σχολείων και τους λέει για μια ακόμη φορά ότι : «δε δικαιούστε σχετικό επίδομα»;

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί το ΥΠΑΙΘ να ανακαλέσει άμεσα την απαράδεκτη εγκύκλιο και να μην επιλέξει στο βωμό της εξοικονόμησης πόρων να διαλύσει τα σχολεία που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα.

Οι υπεύθυνοι Ολοήμερου πρέπει  να αμείβονται για το σημαντικό έργο που προσφέρουν και ο ρόλος του Υποδιευθυντή ενός πολυθέσιου σχολείου δεν μπορεί να υποβαθμίζεται.

  Το   ΔΣ  της  ΔΟΕ