Ενημερωτικό συνταξιοδοτήσεων και διορισμών, από αιρετούς

Δείτε τις συνταξιοδοτήσεις και τους διορισμούς εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2006 έως σήμερα.

Ενημερωτικό για συνταξιοδοτήσεις και διορισμούς   από τον αιρετό Βασίλη Παληγιάννη

Πηγή: Ιστοσελίδα Συλλόγου Ε.Π.Ε. «Ο  Μακρυγιάννης»