ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ:ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
www.nipiagogoi.gr

Η πρώτη απόπειρα αξιολόγησης στην εκπαίδευση απέτυχε!

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών δημοσιοποιεί στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας είναι ένα αποτυχημένο και αναξιόπιστο πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόστηκε εσπευσμένα και υλοποιήθηκε με αδιαφανείς διαδικασίες. Βασικός στόχος ήταν, μέσω της απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων και με το πρόσχημα της εκπαιδευτικής πολιτικής των καινοτομιών του «Νέου Σχολείου», η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την ευρύτερη εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση.

Η Πράξη με τίτλο «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Εργου της σχολικής μονάδας -
Διαδιακασία Αυτοαξιολόγησης» στους Άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013, στην αρχή είχε δικαιούχο το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας και στη συνέχεια το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο συνολικός προυπολογισμός και στους τρεις Άξονες προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των 4.849.580€ και οι Νομικές Δεσμεύσεις στο ποσό των 3.881.500€.
Η όλη διαδικασία εποπτευόταν αρχικά από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), το οποίο την εποχή που το ανέλαβε αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Από την επιθεώρηση που διενεργήθηκε από το ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ το 2010 «διαπιστώθηκαν φαινόμενα κακοδιοίκησης. Η έλλειψη Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας είχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ελέγχου των πράξεων και παραλείψεων της διοίκησης, τη σύγχυση αρμοδιοτήτων, τις επιλεκτικές αναθέσεις αυτών σε πρόσωπα στερούμενα θεσμικού και διοικητικού ρόλου, την ανισοκατανομή του φόρτου εργασίας, καθώς και την αδυναμία αξιολόγησης του προσωπικού.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διοικητικής αρρυθμίας αποτελεί επίσης το γεγονός ότι για έξι (6) μήνες το Κ.Ε.Ε. παρέμεινε χωρίς ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και ο διαπιστωθείς μη νόμιμος ορισμός μελών του Δ.Σ.
Το Οικονομικό Τμήμα του Κ.Ε.Ε. αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στο έργο του λόγω της μη στελέχωσής του με μόνιμο προσωπικό. Για την παράλληλη ανάθεση του εν λόγω έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις ανάθεσης έργου, σε εταιρείες και συμβούλους επιχειρήσεων, δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α΄/8.10.1997) και του Π.Δ. 164/19.7.2004 (ΦΕΚ 134/Α/19.7.04) σχετικά με τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων ανάθεσης έργου. Η έκθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την ποινική αξιολόγηση των διαπιστώσεων.».

Στη συνέχεια το ΚΕΕ καταργήθηκε ως ανεξάρτητος φορέας και εντάχθηκε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Το ΙΕΠ ως νεοσύστατος φορέας προερχόμενος από συγχωνευμένους οργανισμούς αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και την επιβίωσή του ως θεσμού. Είναι απίστευτο, αλλά το ΙΕΠ από τον Ιούνιο του 2012 –όταν πέθανε ο πρώην Πρόεδρος A. Δημαράς και παραιτήθηκε το υπόλοιπο ΔΣ, παρέμεινε χωρίς ορισμό Διοικητικού Συμβούλιου ως το τέλος του 2012.
Στην επιστολή παραίτησης των μελών του ΔΣ, αναφέρεται ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη βαθύτατη απογοήτευσή του γιατί ένας φορέας που ιδρύθηκε για να αποτελέσει ανεξάρτητο, ευέλικτο, επιστημονικό σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος θα ενσωμάτωνε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, διαμορφώνεται, έντεκα μήνες αργότερα, με τις πολιτικές πρωτοβουλίες για ανατροπές στον ιδρυτικό νόμο του ΙΕΠ, σε μια ά-νευρη, οριακής νομιμότητας διαχειριστική υπηρεσία.».

Κάτω απ” αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες ξεκίνησε η εφαρμογή της πιλοτικής φάσης του προγράμματος. Όσον αφορά στη διαδικασία, αναφερόταν αρχικά ότι θα γίνει ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καλούσαν σε ενημερωτικές – παιδαγωγικές συναντήσεις τους Δ/ντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς. Στόχος ήταν η επιλογή δύο σχολικών μονάδων από κάθε περιφέρεια Σχολικού Συμβούλου (απ” αυτές που θα εκδήλωναν ενδιαφέρον) για την πιλοτική εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.
Η ΔΟΕ με ανακοίνωσή της (10/5/2010) εξέφρασε την αντίθεσή της στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να επιβάλλει την εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, μιας διαδικασίας που η φιλοσοφία και η πρακτική της μπορεί να αποτελέσει το «δούρειο ίππο για την αξιολόγηση – χειραγώγηση των εκπαιδευτικών» και κάλεσε τους Συλλόγους Διδασκόντων να αρνηθούν να συμμετέχουν στη διαδικασία.
Η αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας ήταν άμεση και ουσιαστική. Παρ΄όλες τις πιέσεις, οι Σύλλογοι Διδασκόντων στα περισσότερα σχολεία της χώρας αρνήθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη συγκεντρωθεί ούτε το ελάχιστο ποσοστό δημόσιων σχολείων που ήταν απαραίτητο για να λειτουργήσει η πιλοτική φάση του προγράμματος.
Υπό την πίεση του χρόνου και των αντιδράσεων επιστρατεύτηκαν στελέχη τα οποία ξεκίνησαν έναν ιδιότυπο αγώνα προκειμένου να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός σχολείων. Στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων η συμμετοχή ήταν πολύ μικρή και ολόκληρες περιφέρειες, όπως η Ήπειρος, δεν αντιπροσωπεύτηκαν στο δείγμα. Κάτω απ” αυτές τις συνθήκες δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Τα χρονικά περιθώρια ήταν ασφυκτικά και για το λόγο αυτό στράφηκαν στα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, μερικά από τα οποία είχαν πάρει νόμιμη άδεια το 2009 (ένα απ” αυτά πήρε το 2010).
Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα η Αττική, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1 1ο Νηπ. Ασπροπύργου
2 Νηπ. Βασιλικών Σαλαμίνας
3 Ιδιωτικό Νηπ. Παπανικολάου Σαλαμίνας
4 Ιδιωτικό Νηπ. Ηλιάδου Σαλαμίνας
5 3ο Νηπ. Γλυφάδας
6 12ο Νηπ. Γλυφάδας
7 12ο Νηπ. Αγίου Δημητρίου
8 ιδιωτικό Νηπ. Ελένη Κοκκώνη
9 Ιδιωτικό Νηπ. Γ. Ζωή
10 Εκπαιδευτήρια Γ. Ζωή ιδιωτικό
11 Ιδιωτικό Νηπ. Ι. Κουφόπουλος
12 85ο Νηπ. Αθηνών
13 ΠΙΝΟΚΙΟ ιδιωτικό
14 Τα Καινούρια Μπαλόνια ιδιωτικό
15 Ιδιωτικό Νηπ. ΣΤ. Αυγουλέα Λιναρδάτου Α.Ε.Ε.
16 Νηπ. Γραμματικού
17 Ιδιωτικό Νηπ. Κωστέα Γείτονα
18 14ο Νηπ. Αιγάλεω
19 7ο Νηπ. Χαϊδαρίου
20 2/θέσιο Νηπ. Σύγχρονη Παιδεία ιδιωτικό
21 1/θέσιο Νηπ. Λύκου Ευαγγελία Μαρκάκης Εμμανουήλ Ο.Ε. ιδιωτικό
22 92ο Ολοήμερο Νηπ. Αθηνών
23 2ο Νηπ. Βριλησσίων
24 2ο Νηπ. Χαλανδρίου
25 3ο Νηπ. Λυκόβρυσης
26 4ο Νηπ. Λυκόβρυσης
27 1ο Νηπ. Ν. Ερυθραίας
28 Ελληνογερμανικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος
ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 28

Το 2010 από τα 28 Νηπιαγωγεία που δήλωσαν αρχικά, το 50% ήταν ιδιωτικά. Το 2012 εμφανίζονται 26 γιατί αποχώρησαν 3 δημόσια και εμφανίστηκε ένα ιδιωτικό.
Επίσης, ενώ στόχος ήταν η επιλογή δύο σχολικών μονάδων από κάθε περιφέρεια Σχολικού Συμβούλου, ούτε αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε (το 1/3 του δείγματος ανήκει στην περιφέρεια μιας μόνο Συμβούλου προσχολικής αγωγής). Το πρόγραμμα ξεκίνησε με Συμβούλους ως επιστημονικούς υπεύθυνους, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις αντικαταστάθηκαν από άλλους, επειδή έγιναν νέες κρίσεις Σχολικών Συμβούλων.
Η Αττική έχει πολύ μεγάλο αριθμό δημόσιων Νηπιαγωγείων και τα ιδιωτικά είναι ελάχιστα. Για το λόγο αυτό το δείγμα της πιλοτικής εφαρμογής δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Οι διατάξεις για τη λειτουργία των ιδιωτικών Νηπιαγωγείων παρουσιάζουν πολλές διαφορές σε σχέση με τα δημόσια, όπως για παράδειγμα τα κριτήρια καταλληλότητας υποδομών, η απασχόληση βοηθητικού προσωπικού, γραμματειακή υποστήριξη, διάφορα είδη χρηματοδοτήσεων, ειδικές άδειες παράτασης του ωρολογίου προγράμματος για διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα κ.ά.
Μοναδικό μέλημα όλων ήταν να συμπληρωθούν εσπευσμένα και με προχειρότητα οι φόρμες αξιολόγησης και να συγκεντρωθούν στοιχεία, για να βγουν αποτελέσματα. Τα συμπεράσματα του προγράμματος είναι αναξιόπιστα, αφού το συγκεκριμένο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε μέσα σε κατάσταση σύγχυσης, αποδιοργάνωσης και απουσίας συντονισμού, επικοινωνίας και ανατροφοδότησης.
Στην έκθεση της ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (σελ. 5), υπάρχει αναφορά στο πρόγραμμα «Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου των σχολικών μονάδων» (2010-2012), καθώς και στο ότι τα συμπεράσματα μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια γενικευμένη εφαρμογή.
Αν τα αποτελέσματα αυτής της προκατασκευασμένης, ελλειμματικής και προβληματικής πιλοτικής εφαρμογής της ΑΕΕ –η οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2012, χρησιμοποιηθούν για τη γενίκευση σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, τότε θα έχουμε πολύ επικίνδυνη εκπαιδευτική πολιτική, που στηρίζεται σε σαθρές βάσεις και αναξιόπιστες πιλοτικές εφαρμογές.

Διατυπώνονται τα ερωτήματα:

Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει γενίκευση των αποτελεσμάτων αυτού του πιλοτικού προγράμματος, όταν όλοι γνωρίζουν, ότι αυτά είναι αναξιόπιστα και επικίνδυνα;
Είναι νόμιμο, φορείς που καταγγέλονται για κακοδιαχείριση και παρουσιάζουν ελλειμματική διοίκηση, να αναλαμβάνουν τόσο σημαντικά προγράμματα για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής;

Το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια σε κάθε μορφή αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, γιατί πιστεύει ότι η αξιολόγηση δεν είναι μέσο για τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Αποτελεί προκατασκευασμένο εργαλείο για τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους και τη μεθόδευση χιλιάδων απολύσεων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη διάλυση της δημόσιας παιδείας.
Ο εκπαιδευτικός δε χρειάζεται αξιολόγηση, στήριξη χρειάζεται, όπως και το δημόσιο σχολείο.
Πώς αξιολογούνται όλοι αυτοί που σχεδιάζουν εκπαιδευτική πολιτική συνεχίζοντας το απαράδεκτο καθεστώς των κληρώσεων των παιδιών για μια θέση φοίτησης στο δημόσιο Νηπιαγωγείο αποκλείοντας τα προνήπια; Αυτοί που συγχωνεύουν και καταργούν τμήματα ακόμα και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς; Που δεν έχουν μεριμνήσει να υπάρχει αναπλήρωση σε περίπτωση ασθένειας του/της Νηπιαγωγού; Που έχουν εγκαταλείψει το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο το οποίο λειτουργεί με ανεπαρκείς υλικοτεχνικές υποδομές, χωρίς τραπεζοκόμους κ.ά; Πώς αξιολογούνται όλοι αυτοί που χρόνια τώρα υπογράφουν για τη λειτουργία Νηπιαγωγείων σε ακατάλληλα, ενοικιαζόμενα και επικίνδυνα κτίρια, χωρίς αύλειους χώρους και με ελάχιστη χρηματοδότηση;

ΖΗΤΑΜΕ

• Η ΔΟΕ να απαιτήσει να σταματήσει ο εμπαιγμός σε βάρος των εκπαιδευτικών χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα πίεσης (συνδικαλιστικά και ένδικα). Δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιούνται πιλοτικά προγράμματα με αναξιόπιστα αποτελέσματα, χωρίς υπεύθυνη επιστημονική εποπτεία και να βγαίνουν συμπεράσματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για επικίνδυνες γενικεύσεις!
• Δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά με εκπαιδευτικούς που θα δημιουργούν μέσα σε ένα κλίμα αλληλεγγύης, σεβασμού , δημοκρατίας και παιδαγωγικής ελευθερίας. Όχι στην αξιολόγηση -χειραγώγηση

Καταγγελία δίωξης συνδικαλιστή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Να σταματήσει τώρα η τρομοκρατική δίωξη του συναδέλφου Ανδρέα Γιαννόπουλου, εκπαιδευτικού, συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ στην ΕΛΜΕ Αρκαδίας.

          Η ιστορική εμπειρία -παλαιά και πρόσφατη- δείχνει ότι η αντιλαϊκή πολιτική συνοδεύεται πάντα από την καταστολή και την τρομοκράτηση των εργαζομένων. Η επίθεση στα εργατικά δικαιώματα είναι νύχι – κρέας με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς για τον εκφοβισμό όσων αντιστέκονται.

Τα παραπάνω αποδεικνύονται περίτρανα με την πρόσφατη δίωξη του συναδέλφου Ανδρέα Γιαννόπουλο, συνδικαλιστή και πρώην μέλους του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Αρκαδίας.

Ο Ανδρέας Γιαννόπουλος κατηγορείται και διώκεται επειδή «διέπραξε το έγκλημα» να μοιράσει στους εκπαιδευτικούς του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης και σε εκπρόσωπο του 15μελούς του μαθητικού συμβουλίου  την Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή το ΚΚΕ προς τον Υπουργό Παιδείας για την απαράδεκτη κατάσταση στα Μουσικά Σχολεία της χώρας που υπολειτουργούν λόγω της τραγικής έλλειψης διδακτικού προσωπικού.

Το κατηγορητήριο εναντίον του συναδέλφου συμπληρώνεται με την κατηγορία (!) ότι κλιμάκιο νέων που τον συνόδευε μοίραζε στην ώρα του διαλείμματος στους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης την ανακοίνωση – κάλεσμα της Ομοσπονδίας γονέων στα Μουσικά Σχολεία που καλούσε στο συλλαλητήριο της Τετάρτης, 30 Γενάρη 2013 στο υπουργείο Παιδείας.

Αυτή η πρωτοφανής δίωξη δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη από το συνδικαλιστικό κίνημα και ασφαλώς δεν μπορεί να περάσει.

Με την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και το χτύπημα των αγώνων και των αγωνιστών του κινήματος φανερώνεται ο φόβος τους για τη δύναμη του λαού, για τη δύναμη των αγώνων του.      Φοβερίζουν γιατί φοβούνται το λαϊκό κίνημα, όποιον τους αμφισβητεί και όποιον τους αντιστέκεται.

Είναι γελοίος, προκλητικός, υποκριτικός και βαθιά επικίνδυνος ο ισχυρισμός του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης για διακίνηση έντυπου πολιτικοσυνδικαλιστικού υλικού στα σχολεία.

 

Καλούμε

 

 • Τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και τον Διευθυντή Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αρκαδίας να σταματήσουν εδώ και τώρα την απαράδεκτη δίωξη και να την αποσύρουν οριστικά.
 • Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των ΕΛΜΕ και των Συλλόγων Π.Ε. σε όλη τη χώρα, όπως και όλου του Δημόσιου Τομέα να βγάλουν ανακοινώσεις καταδίκης της δίωξης και αλληλεγγύης στο συνάδελφο Ανδρέα Γιαννόπουλο.

 

Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ Α” Αθήνας

Η Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Α΄ Αθήνας έχει ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη

 1. Xατζημανώλη Δήμητρα, κλ. ΠΕ70, αναπλ. Δ/ντρια της Δ/νσης ΠΕ Α΄ Αθήνας, ως Πρόεδρος.
 2. Κουτρομάνος Θωμάς, κλ. ΠΕ70,  του 13ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Σαραντάκος Πάνος, κλ. ΠΕ70, Δ/ντής του 145ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως μέλος.
 4. Ζαρκινού Βασιλική, κλ. ΠΕ60, του 15ου Νηπιαγωγείου, ως αιρετό μέλος.
 5. Ρουμπής Παναγιώτης, κλ. ΠΕ70,   του 96ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως αιρετό μέλος.

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

 1. Παπαδημητρίου Μαρία,  κλ. ΠΕ70,  Δ/ντρια  του 7ου Δημ. Σχολείου Γαλατσίου.
 2. Γαλατιανού Αναστασία, κλ.ΠΕ70, Δ/ντρια του  3ου Δημ. Σχολείου  Ηλιούπολης.
 3. Πανταζόπουλος Δημήτριος, κλ. ΠΕ70,  Δ/ντής  του 2ου Δημ. Σχολείου Ηλιούπολης.
 4. Γκρέκας Παναγιώτης, κλ. ΠΕ70, του  7ου Δημ. Σχολείου Ζωγράφου, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Φουρνόδαυλος  Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ70,  Δ/ντής του 11ου Δημ. Σχολείου Βύρωνα, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

Συνάντηση Παιδαγωγικής και Πολιτιστικής ομάδας

 

Η συνεδρίαση της παιδαγωγικής ομάδας θα γίνει την Τετάρτη (Τριών Ιεραρχών) στα γραφεία του συλλόγου στις 6.30.

Εκτός από όσους ενδιαφέρονται για την παιδαγωγική ομάδα παρακαλούμε να έρθουν και όσοι θέλουν να πλαισιώσουν την ομάδα για το Βρεττάκο