Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Τρόπος πρόσληψης αναπληρωτών, από ΔΟΕ

Θέμα:  Τρόπος πρόσληψης αναπληρωτών

 

Κύριε Υπουργέ,

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επανειλημμένα έχει θέσει σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας το θέμα των τεράστιων αδικιών που δημιουργεί ο τμηματικός τρόπος πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Είναι αδιαμφισβήτητο  το γεγονός ότι ο μοναδικός τρόπος  για την επίλυση του προβλήματος των χιλιάδων κενών σε θέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία είναι η πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων για την εκπαίδευση διορισμών μόνιμου προσωπικού με μονιμοποίηση όλων των ελαστικά εργαζόμενων.

Είναι, όμως, επίσης, εξαιρετικά σημαντικό το να μη δημιουργούνται αδικίες και να μην υπάρχει άνιση μεταχείριση των εκπαιδευτικών όταν προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι όλες οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρέπει να πραγματοποιούνται σε μια φάση (και να απομένουν μόνο οι πραγματικά έκτακτες προσλήψεις) ώστε και τα σχολεία να στελεχώνονται εγκαίρως αλλά και να μην αλλοιώνεται η κατάταξη των εκπαιδευτικών στους πίνακες αναπληρωτών εξαιτίας της τμηματικής πρόσληψής τους.

Στην τρέχουσα σχολική χρονιά με τα τόσα προβλήματα, η βραδύτατη και αποσπασματική τοποθέτηση των αναπληρωτών έχει ήδη δημιουργήσει και θα δημιουργήσει τεράστιες αδικίες. Θα πρέπει οι τοποθετήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα να γίνουν ταυτόχρονα.

Για το λόγο αυτό καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα και σε μια φάση στις προσλήψεις όλων των αναπληρωτών, ώστε να τερματιστεί το καθεστώς αδικίας. Θα πρέπει, επίσης, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να δώσουν τη δυνατότητα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν πρώτοι σε απομακρυσμένες (στη συντριπτική πλειοψηφία) περιοχές να βελτιώσουν τη θέση τους όταν τοποθετηθούν αναπληρωτές οι οποίοι έχουν χαμηλότερη σειρά στον πίνακα κατάταξης.

Το  ΔΣ  της ΔΟΕ