Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Συγκέντρωση στοιχείων για συγχωνεύσεις, από ΔΟΕ

 

ΘΕΜΑ : Συγκέντρωση στοιχείων για συγχωνεύσεις – υποβιβασμούς

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση ένδικων βοηθημάτων εκ μέρους της Ομοσπονδίας και να ενισχυθεί η επιχειρηματολογία ενάντια στις συγχωνεύσεις – υποβιβασμούς των σχολικών μονάδων, παρακαλούμε να φροντίσετε για τη λήψη αντιγράφων των αναφερόμενων στη σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων όπου ανήκουν οι υπό συγχώνευση – υποβιβασμό σχολικές μονάδες του Συλλόγου σας και να τα κοινοποιήσετε στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. όσο το δυνατό ταχύτερα.

 

 

Από τη Δ.Ο.Ε.