Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, από αιρετούς

Από την ιστοσελίδα των αιρετών ΚΥΣΠΕ, Δ. Μπράτη  και Β. Παληγιάννη τα παρακάτω σχετικά με τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Ενημερωτικό των αιρετών

Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα

Αποσπάσεις με μοριοδότηση

 

 

 

 

Category: Αιρετοί