Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Ορισμός εκπροσώπων σε επιτροπή, από ΔΟΕ

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων σε Επιτροπή

Σχετ.: Η από 26/09/2014 επιστολή σας

 

Κυρία Υπουργέ,

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, απαντώντας στην από 26-09-2014 επιστολή σας, ορίζει ως εκπροσώπους του στην επιτροπή που θα επεξεργαστεί προτάσεις για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση των διατάξεων:

α) Του π.δ. 50/1996 « Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

β) Του π.δ. 1/2003 « Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών»

τους αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.:

  1. Παληγιάννη Βασίλειο, τηλ. 6974750409 (paligiannis@hotmail.gr)  

Με αναπληρωματικό τον : Κικινή Αθανάσιο, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., τηλ. 6974114103 (thanasiskikinis@gmail.com)

 

  1. Μπράτη Δημήτρη,  τηλ. 6974750402 (d.mpratis@gmail.com)

Με αναπληρωματικό τον : Μαντά Κομνηνό, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., τηλ. 6974750598 (mantasdoe@gmail.com)

Το  ΔΣ της ΔΟΕ