Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ , από Έν. Γον. Ηλ/λης

Για να δείτε την θέση της Ένωσης Γονέων Ηλιούπολης σχετικά με το πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ πατήστε τον αρχικό σύνδεσμο και για την δήλωση άρνησης του γονέα , το δεύτερο.

 

 

ΕΥ ΖΗΝ     2015

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ