Επανάληπικές εκλογές για Διευθυντές και Υποδιευθυντές, από ΥΠΟΠΑΙΘ

Από την ιστοσελίδα του Γ. Δημητρακόπουλου η αντιγραφή της εγκυκλίου για την επαναληπτική εκλογή κενών θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών.

odigies_29_9-2015