Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΗ 13:30 μ.μ. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!!

(Συμμετοχή στην 3ωρη στάση εργασίας για τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου και τις 3 πρώτες του απογευματινού – ολοήμερου που κήρυξε η ΔΟΕ)

è Εδώ και τώρα δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και εκπαίδευση  για όλα τα παιδιά 4-6 στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο  με δημιουργία ΑΜΕΣΑ όλων των απαραίτητων  υποδομών!

è  Ολοήμερο Νηπιαγωγείο  χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς!

è Όλα τα παιδιά που επιθυμούν οι γονείς τους δωρεάν  σε δημόσιους Παιδικούς Σταθμούς χωρίς κουπόνια και τροφεία  (voucher)!

è Άδεια ανατροφής στις αναπληρώτριες/τες και σε όλες τις εργαζόμενεςους  στον ιδιωτικό τομέα, ώστε τα βρέφη μέχρι ενός έτους να μένουν με τη μητέρα/πατέρα  τους!

è Όχι στη διάλυση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου μέσα από τη διαρκή υποβάθμιση ή με το πέρασμά του στους Δήμους και τους ιδιώτες!

            Καλούμε τις/τους νηπιαγωγούς της περιοχής μας σε συνάντηση την Τρίτη 20-11-2017  και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου  (Ακομινάτου 6 και Παπαφλέσσα)  προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στην Προσχολική Αγωγή και να προετοιμαστεί η Πανελλαδική Κινητοποίηση για την Προσχολική Αγωγή στο Υπουργείο Παιδείας.

 

        Ο Σύλλογος μας , για την επιτυχία της κινητοποίησης μισθώνει πούλμαν

και καλεί τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου μας  ,λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης να καλυφθούν όλες οι θέσεις του   , με τη συμμετοχή τους  στην κινητοποίηση . Παρακαλούμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν ότι επιθυμούν να μεταβούν με πούλμαν στο Υπουργείο Παιδείας, έως την Τετάρτη 22/11 στα μέλη του ΔΣ .

 

Ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ)

«Αξιολόγηση», «αυτονομία», παραπέρα διαφοροποίηση των σχολικών μονάδων

Μια σειρά προτάσεις που κινούνται εντός της στρατηγικής της κυβέρνησης για την Εκπαίδευση (κάποιες από αυτές περιλαμβάνονταν λεπτομερειακά και στα πορίσματα του κυβερνητικού διαλόγου για την Παιδεία), περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), η οποία είχε κατατεθεί το Δεκέμβρη στη Βουλή και επανεμφανίστηκε χτες σε ιστοσελίδες του διαδικτύου. Στην έκθεση προτείνονται μια σειρά ρυθμίσεις για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και οι πάγιες προτάσεις του ΟΟΣΑ για «αξιολόγηση», ενίσχυση της «αυτονομίας» των σχολικών μονάδων και διαφοροποίηση των μαθημάτων τους.

Αναφορικά με την «αξιολόγηση των σχολικών μονάδων», η ΑΔΙΠΠΔΕ επαναλαμβάνει το διακηρυγμένο στόχο της κυβέρνησης για «αυτοαξιολόγηση», προτείνοντας αναβαθμισμένο ρόλο στους σχολικούς συμβούλους, που, όπως λέει χαρακτηριστικά, πρέπει να παίζουν το ρόλο του «κριτικού φίλου» και να λογίζονται ως «εσωτερικοί» αξιολογητές των σχολικών μονάδων, προτείνοντας στους εκπαιδευτικούς στήριξη, νέες ιδέες, εναλλακτικές προσεγγίσεις κ.ο.κ. Αναφορικά δε με την «εξωτερική αξιολόγηση», επισημαίνει ότι «στο μέλλον, αφού έχει εμπεδωθεί κουλτούρα αξιολόγησης», μπορεί να εφαρμοστεί και αυτή σε συνδυασμό με την «εσωτερική αξιολόγηση». Για την εμπέδωση αυτή της «κουλτούρας» επισημαίνεται ότι «πρέπει να διασφαλιστούν, πρωτίστως, οι διαθέσεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών για ενεργό εμπλοκή τους». Αναφορικά δε με τα αποτελέσματα της «αυτοαξιολόγησης» και τις σχετικές εκθέσεις κάθε σχολικής μονάδας, η ΑΔΙΠΠΔΕ εισηγείται «να αξιοποιούνται ενδο-υπηρεσιακά», δεν αποκλείει ωστόσο και τη δημοσιοποίησή τους μετά από απόφαση της σχολικής μονάδας…

Η ΑΔΙΠΠΔΕ μιλάει ακόμα για ανάγκη ενός «νέου θεσμικού πλαισίου απόδοσης και πιστοποίησης της παιδαγωγικής επάρκειας» των εκπαιδευτικών, στο πνεύμα της συζήτησης που είναι ανοιχτή σε πολλές πανεπιστημιακές σχολές και της παλιότερης εξαγγελίας της κυβέρνησης για αλλαγή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, μια συζήτηση που «κλείνει το μάτι» στο πέταγμα της παιδαγωγικής επάρκειας εκτός πτυχίου από τις σχολές που ακόμα την έχουν εντός. Στο ίδιο πνεύμα, της ακόμα μεγαλύτερης αποσύνδεσης του πτυχίου από το επάγγελμα και των επιπρόσθετων φραγμών για την πρόσβαση ειδικά στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, κάτω από τον τίτλο «στήριξη και ανατροφοδότηση νέων εκπαιδευτικών και διαδικασίες μονιμοποίησής τους», η ΑΔΙΠΠΔΕ προτείνει επανακαθορισμό της φάσης του δόκιμου εκπαιδευτικού με επιμορφώσεις και παρακολούθηση από σχολικούς συμβούλους και παλαιότερους «μέντορες» – εκπαιδευτικούς.

Πέρα από τους «μέντορες», η έκθεση κάνει λόγο και για «ενδοσχολική υπηρεσιακή ανέλιξη εκπαιδευτικών», προτείνοντας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να αναβαθμιστεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού «υπεύθυνου τμήματος» και να θεσμοθετηθούν σε κάθε σχολική μονάδα εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν το ρόλο του «συντονιστή ειδικότητας» (πρόταση που μπορεί να συνδυαστεί και με αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που είναι στα σκαριά, όπως π.χ. η ενοποίηση ειδικοτήτων). Γενικότερα, πάντως, τα παραπάνω συνιστούν προτάσεις για πολλαπλασιασμό κατά κάποιο τρόπο των στελεχών εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες, κάτι που διαφαίνεται και από επόμενο σημείο της έκθεσης, όπου γίνεται λόγος για συμπέρασμα που προκύπτει από τον ΟΟΣΑ, ότι «στα σχολικά συστήματα όπου οι διευθυντές ανέφεραν μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διοίκηση, οι επιδόσεις των μαθητών ήταν υψηλότερες, αναδεικνύοντας την ανάγκη για υιοθέτηση κατανεμητικών μοντέλων ηγεσίας».

Με βάση τη στρατηγική του ΟΟΣΑ, που υιοθετεί πλήρως η κυβέρνηση, η ΑΔΙΠΠΔΕ κάνει προτάσεις για ενίσχυση της «αυτονομίας» των σχολικών μονάδων, με διαφοροποιημένη χρηματοδότηση υπέρ των πιο αδύναμων σχολείων, αλλά και διαφοροποιημένο πρόγραμμα μαθημάτων. Συγκεκριμένα, προτείνεται «η πολιτεία να διαμορφώνει «πυρηνικά» Προγράμματα Σπουδών (core curriculum), τα οποία θα αντιστοιχούν περίπου στο 75% του διδακτικού χρόνου και θα είναι κοινά για όλα τα σχολεία της χώρας, και το υπόλοιπο 25% να αποφασίζεται σε σχολικό επίπεδο».

ΑΔΕΙΕΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι:

Με την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3528/2007 από τον Ν.4210/2013, την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Ν. 4075/2012, σας παραθέτουμε τις άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών αυτών. Continue reading

2η δύναμη η ΔΑΣ στο 36ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

Δελτίο Τύπου

2η δύναμη η ΔΑΣ στο 36ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

Η ΔΑΣ (συνδυασμός που στις αρχαιρεσίες συσπειρώνεται στο ΠΑΜΕ), αναδείχτηκε σε 2η δύναμη στο 36ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ με σημαντική άνοδο σε ψήφους και ποσοστά.

Συγκεκριμένα, ψήφισαν 633 αντιπρόσωποι (2013 ψήφισαν 694 αντιπρ.). Βρέθηκαν 631 έγκυρα ψηφοδέλτια (το 2013: 693 έγκυρα). Η ΔΑΣ πήρε 112 ψήφους και ποσοστό 17,75% (το 2013: 91 ψήφους και 13,13%), η ΔΑΚΕ 136 και 21.55% (το 2013: 154 και 22.2%), η ΠΑΣΚΕ 107 και 16,96% (το 2013: 174 και 25,1%), η Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση/ΣΥΡΙΖΑ 93 και 14,74% (το 2013: -), το ΜΕΤΑ/ΛΑΕ 57 και 9.03% (το 2013: -), οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 70 και 11,09% (το 2013: 68 και 9,8%) και η Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή/πρώην ΠΑΣΚ στην ΠΟΕ-ΟΤΑ 40 και 6,34% (το 2013: 63 και 9%). Όλα τα διάφορα ψηφοδέλτια ήταν 16 και 2,54% (το 2013: 29 και 4,1%).*

Στο νέο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ η ΔΑΣ εκλέγει 15 έδρες (το 2013: 11 έδρες), η ΔΑΚΕ 18 (το 2013: 19), η ΠΑΣΚ 14 (το 2013:  22), η Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση/ΣΥΡΙΖΑ 13 (το 2013: -), το ΜΕΤΑ/ΛΑΕ 8 (το 2013: -), οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 10 (το 2013: 8), η Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή 5 (το 2013:  8) και οι διάφοροι 2 (2013: 3).*

Το αποτέλεσμα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι συνδυάζεται με τη μεγάλη πτώση της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ αλλά και με το γεγονός ότι η κυβερνητική παράταξη η Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση/ΣΥΡΙΖΑ  ήρθε 4η.

* Στο προηγούμενο συνέδριο το ΜΕΤΑ (που τότε στήριξαν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και οι σημερινές δυνάμεις της ΛΑΕ είχε πάρει 114 ψήφους και 16,4%. Οι έδρες στο Γενικό Συμβούλιο που είχαν πάρει ήταν 13 έδρες.

Αθήνα, 2 Δεκέμβρη 2016