Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλιούπολης

"Μιχάλης Παπαμαύρος"

Οδηγίες δήλωσης τοποθέτησης

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ


 

 1. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
 2. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα.
 3. Τα πεδία Εντοπιότητα ή/και Συνυπηρέτηση συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που έχετε λάβει μόρια γι’ αυτά κατά τη μετάθεσή σας και είναι καταχωρισμένα στο e-Datacenter.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΑΣ:

 

 1. Μπορείτε να δηλώσετε από 1 έως και 20 σχολεία.
 2. Τα κενά που αναφέρονται στις καταστάσεις των σχολείων είναι αυτά που ήδη υπάρχουν. Μπορείτε, εάν θέλετε, να δηλώσετε και σχολεία που δεν εμφανίζουν κενά, διότι και σ’ αυτά είναι πιθανό να προκύψουν κενά από εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση εντός του Α΄ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αθήνας.
 3. Παρακαλούμε να γράφετε πολύ προσεκτικά και με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα τα Σχολεία που επιθυμείτε. Πρέπει απαραίτητα να αναγράφετε το λεκτικό και τον αριθμό (π.χ. Σχολείο: ΑΘΗΝΩΝ 35) καθώς και το Γραφείο που ανήκαν (π.χ. Πρώην Γραφείο: 3) και σε καμία περίπτωση να μην χρησιμοποιείτε ομοιωματικά.

Προσοχή: Λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχουν σχολεία που έχουν τον ίδιο αριθμό αλλά διαφορετικό λεκτικό (π.χ. ΑΘΗΝΩΝ 15 και ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 15) και για το λόγο αυτό πρέπει να φαίνεται καθαρά στη δήλωσή σας το λεκτικό του σχολείου που επιθυμείτε.

 


ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙΤΕ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ


 

Συνημμένα σας στέλνουμε:

 1. Σχετική εγκύκλιο.
 2. Πέντε (5) αρχεία κενών οργανικών θέσεων (δασκάλων, νηπιαγωγών, φυσικής αγωγής, αγγλικών, μουσικής) Γενικής Αγωγής.
 3. Πέντε (5) αρχεία κενών οργανικών θέσεων (δασκάλων, νηπιαγωγών, φυσικής αγωγής, αγγλικών, μουσικής) Ειδικής Αγωγής.
 4. Δύο (2) αρχεία εντύπων (δήλωση οριστικής τοποθέτησης και δήλωση προσωρινής τοποθέτησης) που αυτά και μόνο, αποκλειστικά, συμπληρώνονται από τους ενδιαφερόμενους (ΟΧΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ), και
 5. Ένα (1) αρχείο οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης οριστικής τοποθέτησης.

 


 

Όλα τα παραπάνω αρχεία είναι διαθέσιμα για ανάγνωση και εκτύπωση στην ιστοσελίδα της Α” Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://dipe-a-athin.att.sch.gr.

 

Οι εκπαιδευτικοί, για κάθε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Α΄ Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο 210-5248445.